👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykler, näringskedjor och ekosystem

Skapad 2020-08-13 10:57 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Vi ska arbeta med djurs livscykler, enkla näringskedjor och ekosystem.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss vad en näringskedja är och hur ett ekosystem fungerar. Vi kommer också att lära oss vad som händer när en växt eller ett djur dör.

Innehåll

Lärandemål

Dessa kunskaper- och färdigheter hoppas vi kunna lära oss.

- Vad en näringskedja är.
- Hur ett ekosystem fungerar.
- Vad som händer när en växt- eller ett djur dör.

 

Undervisning

På detta sätt kommer vi att arbeta på lektionerna:

- gemensamma genomgångar.
- se på faktafilmer.
- läsa faktatexter.
- arbeta enskilt, i par och i grupp.
- diskutera och samtala. 
- skapa egna näringskedjor.
- genomföra enkla observationer.
- dokumentera vårt arbete.

 

Bedömning

Så här kommer läraren att se vad du har lärt dig.

Genom att:
- kunna berätta vad en näringskedja är.
- ge exempel på en enkel näringskedja.
- ge exempel på några vanliga ekosystem.
- ge exempel på djur och växter som lever i dem.
- kunna beskriva kort vad som händer när en växt- eller ett djur dör. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO
Allmän matris i SO/NO

Nivå 1
Nivå 2
Ge exempel, använda fakta
Du ger enstaka exempel för att beskriva eller förklara.
Du kan ge några exempel som stärker dina argument eller förklaringar.
Använda begrepp
Du använder dig av några begrepp som vi arbetat med.
Du använder dig av flertalet begrepp som tillhör ämnet.
Förklara: argumentera, resonera, analysera och se samband
Du svarar på frågor. Gör uppgifter. Förklaringarna är enkla på så sätt att de främst består av påståenden som förklaras ibland.
Du är aktiv i diskussioner i klassen. Du förklarar hur saker hänger ihop. Det vill säga dur det ena leder till det andra och kanske till och med det tredje.