Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering åk 9 Engelska 20/21

Skapad 2020-08-13 11:01 i Blommensbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grovplanering Engelska ht 20
Grundskola 7 – 9 Engelska
Engelska åk 9 20/21

Innehåll

Engelska åk 9

Syfte

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare (Lgr 11).

Undervisning och arbetsformer

Under lektionerna kommer du att arbeta med att utveckla ordförråd och grammatik genom att:

- lyssna på engelska (dator, film och musik).

- utveckla ditt tal genom att göra par och gruppövningar samt muntliga presentationer..

- lära dig läsa, förstå och skriva texter om olika ämnen.

Genom att ägna språket tid både i skolan och hemma kommer du successivt att utveckla dig i språket och också lära dig mer om kulturella företeelser i länder där språket talas. Nedan kan du se vilka uppgifter vi arbetat med

Engelska – terminsplanering

Detta är vår terminsplanering i stora drag, med reservation kring ändringar av innehåll och tidsplan. För instruktioner och uppgifter hänvisar vi till Teams.  Klass – engelska – filer

v. 35

lekt. 1 Speed-dating

lekt 2 Describe a day in class from the teacher’s point of view. - förbereda (individuellt)

v. 36

lekt 1. Describe a day in class from the teacher’s point of view - skriva (individuellt)

lekt 2 Staycation - förbereda frågor och svar (mindre grupper)

 v. 37

lekt 1. Staycation - redovisa muntlig.

lekt 2. Reserv.

 v. 38 Where children sleep B+C+F/The literacy shed A+D+E

 v. 39 Where children sleep B+C+F/The literacy shed A+D+E

 v. 40 Where children sleep B+C+F/The literacy shed A+D+E

 v. 41 Skriva CV (Med reservation för ändringar)

 v. 42 Öva muntliga NP

 v. 43 Öva muntliga NP

 v. 44 Lov

 v. 45 The boy in the Striped Pyjamas

 v. 46 The boy in the Striped Pyjamas/NP

 v. 47 The boy in the Striped Pyjamas/NP

 v. 48 The boy in the Striped Pyjamas/NP

 v. 49 The boy in the Striped Pyjamas/NP

 v. 50 Filmen

Bedömning

Bedömningen görs utifrån Skolverkets kunskapskrav i engelska.

Följande ingår i den samlade bedömningen:

Reception - Din förmåga att förstå engelska i tydligt tal samt din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
Produktion - Din förmåga att skriftligt och muntligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.  
Interaktion - Din förmåga att interagera (prata med andra) muntligt och skriftligt.
Realia - Din förmåga att reflektera över samhällsfrågor/livsvillkor i delar av världen där engelska används.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9

Matriser

En
Engelska åk 9, Kunskapsöversikt, Svärdsjöskolan

Bedömnings- underlag saknas
Behöver utvecklas
E
C
A
Reception: Förstå tal och text
 • En
 • En
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Produktion & Interaktion: Dina texter och ditt talade språk
 • En
 • En
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
 • En  7-9
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. I muntlig och skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Realia: Kunskap om livsvillkor & samhällsfrågor i delar av världen där engelska används.
 • En
 • En  7-9
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: