Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2020-08-13 11:37 i Ekholmsskolan Linköping
Grundskola 8 Matematik
Vilket är störst: En åttondel, 80% eller 0,08? Vad är reapriset om du får 30% rabatt på 450 kr? Hur tar du reda på vilket bråk som är störst, när du jämför fem sjättedelar och åtta niondelar?

Innehåll

Bråk och procent år 8 

Syfte

Du utvecklar din förmåga att se samband mellan bråk, decimaltal och procentform. Du kommer också att presenteras för metoder som t ex förlängning och förkortning. Muntliga samtal och skriftlig dokumentation bidrar till att fördjupa dina förmågor att resonera och kommunicera. Här hittar du mer detaljerad information av momenten som ingår i kapitlet.

 

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, samtal i större och mindre grupper samt undersökande och praktiskt arbete. Dina frågor och din nyfikenhet är en viktig del i arbetet! Till din hjälp har du matematikboken Y och den information och länkar som finns i google classroom. Det finns också häften med tillrättalagt material men även fördjupande innehåll. Du behöver arbeta med minst två nivåer för att få tillräckligt med övning.

 

Begrepp

andel, täljare, nämnare, bråkform, förlänga, förkorta, avrunda, decimalform, procentform, procentenhet, ränta, räntesats

 

Typuppgifter

Förläng bråket så nämnaren blir 100.

Hur många procent är 35 kg av 115 kg?

Hur mycket är fem åttondelar av 280 kr?

Hur stor är räntan på ett halvår om du har lånat 300 000 kr och räntesatsen är 3,25%?

Skorna har kostat 550 kr men säljs nu för 400 kr. Med hur många procent har priset sänkts?

 

Bedömning

Sker fortlöpande under lektionerna, vid förhör och provet i slutet på området. Vi bedömer dina förmågor att lösa problem, uppgifter som du inte direkt ser svaret på utan behöver bryta ner i mindre bitar och lösa en del åt gången. Då behöver du ha metoder och begrepp, som vi också bedömer. Slutligen bedömer vi också din förmåga att resonera både muntligt och skriftligt samt djupet i din kommunikation.

 

Uppgifter

 • Terminsprov oktober 2020

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: