Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi

Skapad 2020-08-13 11:24 i Hedekas skola Munkedal
Vi kommer fördjupa oss i Sveriges geografi!
Grundskola 4 Geografi Svenska Bild
På upptäcktsfärd i Sverige; Du kommer att få lära känna det land du bor i. Du kommer att få se filmer om Sverige och dess landskap, lära dig kartkunskap samt samla fakta om våra landskap.

Innehåll

 

Syfte

Syftet med kommande arbetsområde är att du skall;

 • Genom undervisningen utveckla kunskaper om geografiska förhållanden och utveckla en geografisk referensram. Du skall ges möjligheter att utveckla kunskaper om och kunna göra jämförelser mellan olika platser, regioner och levnadsvillkor. Undervisningen ska ge eleverna kunskap om kartan och kännedom om viktiga namn-, läges-och storleksrelationer(geografi).
 • Genom undervisningen skall eleverna utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor(svenska).
 • Utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift(svenska).
 • Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor(samhällskunskap).

Mål

Efter avslutat arbetsområde skall du kunna; 

 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vattendrag i Sverige.
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 

Undervisning

Under detta arbetsområde kommer vi att;

 • Filmer om Sveriges landskap.
 • Kartor och frågor om Sverige samt samtal och diskussioner.
 • Kartkunskap, städer, orter, stora vattendrag och berg
 • Fördjupning i något/några landskap individuellt eller i grupp
 • Dina kunskaper kommer att redovisas genom en skriftlig fördjupning, en muntlig redovisning samt ett skriftligt prov vid arbetets slut

 

Bedömning 

Bedömning sker på Unikum.

Du kommer att bli bedömd utifrån följande;

 • Din förmåga att beskriva lägen på några städer, orter, landskap, vatten och berg i Sverige.
 • Kunna namnge några städer, orter, landskap, vatten och berg i Sverige.
 • Kunna se skillnader mellan att bo i olika delar av Sverige

 

Följande delar kommer att ligga till grund för din bedömning;

 • Ditt landskapsarbete
 • Ditt deltaganden under lektionstid
 • Din muntliga presentation
 • Ditt skriftliga prov

Dokumentation

Dokumentation sker via Unikum. 

Uppgifter

 • Namngeografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv Bl Ge
Sveriges landskap

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Centralt innehåll
Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
Du har grundläggande kunskaper om Sveriges landskap, vatten berg, orter och hav. Du kan sätta ut 9 landskap, 1 ort, 1 hav och 1 sjö på kartan.
Du har goda kunskaper om Sveriges landskap, vatten, berg, orter och hav. Du kan sätta ut 15 landskap, 2 orter, 3 hav, och 2 sjöar på kartan.
Du har mycket goda kunskaper om Sveriges landskap, vatten, berg, orter och hav. Du kan sätta ut 22 landskap, 2 orter, 4 hav, och 4 sjöar på kartan.
Centralt innehåll
Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
Du kan undersöka Sverige med hjälp av kartor på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan några av kartans symboler och färger. Du kan de fyra väderstrecken.
Du kan undersöka Sverige med hjälp av kartor på ett relativt fungerande sätt. Du kan många av kartans symboler och färger. Du kan åtta väderstreck och kan namnge det väderstrecket du bor i.
Du kan undersöka Sverige med hjälp av kartor på ett fungerande sätt. Du kan flertalet av kartans symboler och färger. Du kan åtta väderstreck och kan använda dig av dem tillsammans med kartan på minst två ställen.
Centralt innehåll
Centrala ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtala om geografi.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. När du beskriver ditt landskap kan du på ett enkelt sätt använda begrepp så som slätt, fjäll, sjö och älv. Du visar att du förstår att det är en skillnad på naturen i norra Sverige mot södra Sverige.
Du kan använda geografiska begrepp på relativt fungerande sätt. När du beskriver ditt landskap kan du på ett bra sätt använda begrepp så som slätt, fjäll, sjö och älv. Du kan på ett enkelt sätt förklara likheter mellan näringsliv och natur i Sverige.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. När du beskriver ditt landskap kan du på ett mycket bra sätt att använda begrepp så som slätt, fjäll, sjö och älv, samt naturlandskap och kulturlandskap. Du kan på ett bra sätt förklara likheter mellan näringsliv och natur i Sverige.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: