Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är du i din friidrottssatsning?

Skapad 2020-08-13 11:50 i Lugnetgymnasiet Falun
Gymnasieskola Specialidrott
Välkomna till ett tre år långt träningsläger. Det viktiga är inte att komma in här, utan hur du använder dina möjligheter nu när du är här.

Innehåll

Målet är att du ska utveckla:

  1. Kunskaper om idrotts- och träningsmiljöers betydelse för prestationsutveckling.
  2. Kunskaper om olika värderingar i tränings- och tävlingssammanhang samt förmåga att anpassa träning till etiska normer och regler för träning och idrottsliga aktiviteter.

 

I Idrottsspecialisering 1 ska vi arbeta med följande innehåll: 

  • Faktorer som möjliggör en hälsosam prestationsutveckling till exempel sambandet mellan fysiologisk träning och teknikträning samt kopplingen till idrottspsykologi.
  • Krav och kapacitetsanalys i specifik idrott.
  • Individers olika inställning till träning och tävling, till exempel olika förväntningar och mål.

 

I Tränings- och tävlingslära 1 ska vi arbeta med följande innehåll: 

  • Kost och vätska samt näringslära för tränings- och tävlingsverksamhet.
  • Tillämpad idrottspsykologi för träning och tävling.
  • Krav- och kapacitetsanalys i specifik idrott.
  • Livsstil, stödjande nätverk och omgivande miljöers betydelse för hälsosam idrottskarriär och prestationsutveckling.
  • Etiska normer och regler för tränings- och tävlingsaktiviteter.

 

Arbetssätt:

 

v 36 Genomgång av detta 3-4 år långa träningsläger och förhållningssätt som gör att du kommer få ut bästa möjliga av det.

v 37 Diskussionsuppgifter om idrottsmiljöer.

v 37 - alla friidrottande år du har framför dig. Kom in i rutinen att dagligen dokumentera din träning och faktorerna kring din idrottssatsning. Detta gör att du och din tränare kan få perspektiv på din träning och din utveckling.  

v 38-43
Beskriva din egen idrottsliga utvecklingsmiljö och komponenterna som ingår i den.
Beskriva syftet med din friidrottssatsning.
Beskriva dina vardagsrutiner som du tänker kan hjälpa dig att utöva din friidrott på ett bra sätt.       

Dina förmågor kommer bedömas utifrån samtal under lektionerna, genom den skriftliga uppgiften och genom den kommunikation som du har med din tränare utifrån träningsdokumentationen.

 

Den skriftliga uppgiften skall in senast måndag v 43.

Matriser

Spe
Idrottsspecialisering 1

E
C
A
I tränings- och tävlingssituationer agerar eleven ...______... i nya miljöer.
... med viss säkerhet...
... med viss säkerhet...
... med säkerhet...
Dessutom diskuterar eleven ...______... hur olika uppfattningar i tränings- och tävlingssammanhang har betydelse för prestationsförmåga och idrottsliga resultat.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...

Spe
Tränings- och tävlingslära 1

E
C
A
I redogörelsen diskuterar eleven ...______... hur träning kan användas för att utveckla idrottslig förmåga samt idrottspsykologiska faktorer och deras betydelse.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
I beskrivningar och redogörelser använder eleven ...______... centrala begrepp och teorier samt förklarar ...______... samband och drar ...______... slutsatser.
... med viss säkerhet... ... enkla... ... enkla...
... med viss säkerhet... ...-... ... välgrundade...
... med säkerhet... ... komplexa... ... välgrundade och nyanserade...
Dessutom resonerar eleven ...______... om betydelsen av olika typer av träning liksom om träningsmiljöernas, kostens och livsstilens betydelse för optimala tränings- och tävlingsresultat.
... översiktligt...
... utförligt...
... utförligt och nyanserat...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: