Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur, höst

Skapad 2020-08-13 12:11 i Hedekas skola Munkedal
Följa en växts livscykel från frö till frö.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska Naturorienterande ämnen
Vi ska följa en växt från frö till frö. Du ska få kunskap om vad en växt behöver för att utvecklas. Du ska få lära dig om bin och samspelet i naturen mellan växter och djur.

Innehåll

 Beskrivning av arbetsområde

Följa en växts livscykel från frö till frö. 

Du kommer att lära dig växters namn och deras olika delar

Vi kommer använda några växter för att tillaga något att äta 

Du kommer att så och sköta om ärtor och förhoppningsvis även skörda.( Växtens livscykel)

Du kommer att göra förutsägelser om dina frön och plantor, dokumentera med text och bild.

Du kommer att mäta din växt regelbundet och visa resultatet i ett tillväxtsdiagram. 

 

 Mål för arbetsområde

Få kunskap om:

 • vad en växt behöver.
 • om växter och djurs livscykel.
 • hur djur och blommor samspelar med varandra.
 • hur vi människor kan ta vara på vad naturen ger
 • namn på några olika växter i vår närmiljö

 Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • dokumentera växtens livscykel 
 • berätta om en växts eller djurs livscykel.
 • berätta något om  hur djur och blommor samspelar i naturen.
 • veta vad växt behöver.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Livscykler hos några växter och djur.
  NO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: