Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ackord och Melodispel

Skapad 2020-08-13 12:26 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Planering för arbetsområdet ackord och melodispel
Grundskola 7 – 9 Musik
Under detta arbetsområdet kommer vi lägga fokus på ackord och melodispel. Vi kommer att använda både piano och gitarr för att utveckla vårt musicerande.

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Nyckelbegrepp 

 • Ackord, melodi, tonika, ters, kvint, tabulatur (TAB), chords, moll, dur, band, sträng, tangent, 

Mål

 • Förstå skillanden mellan ackord/melodi samt Dur/Moll
 • Pianots delar och funktion
 • Gitarrens delar och funktion
 • Läsa och spela TAB
 • Läsa och spela ackord, noter/melodier

Arbetsgång

 • Genomgång av powerpoint som handlar om grundläggande teori för både piano och gitarr
  (elever kommer ha tillgång powerpointen som referensmaterial och stöd.)
 • Spela enkla låtar byggda på 3-4 ackord
 • Spela enkla melodier på piano
 • Spela enkla melodier på gitarr med hjälp av TAB

Bedömning

Jag kommer bedöma dina förmågor att:

 • Spela enkla låtar med hjälp av 3-4 ackord med fokus på tajming och flyt.
 • Spela enkla melodier med hjälp av TAB och noter med fokus på tajming och flyt
 • Spela med passande karaktär och teknik
 • Bearbeta och tolka musiken för ett musikaliskt uttryck
 • Kombinera olika uttrycksformer som t.ex. att sjunga och spela samtidigt.
 • Ge enkla omdömen om eget och andras musicerande som leder till utveckling.

 

 •  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
  Mu  E 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär.
  Mu  E 9
 • Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  E 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
  Mu  C 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  C 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  C 9
 • Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
  Mu  A 9
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik och passande karaktär.
  Mu  A 9
 • Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
  Mu  A 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
  Mu  A 9
 • Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
  Mu  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: