Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källsortera med Sopsamlarmonstren Pyret

Skapad 2020-08-13 12:46 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Genom sopsamlarmonstren kan barnen på ett lustfyllt sätt utveckla sina färdigheter inom sop- och källsortering och vad som händer med det vi sorterat. Detta är en del av vårt arbete med hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte: 

Läroplansmålen för planeringen


Avdelningens mål. 

Barnen kommer få lära känna sopsamlarmonstren, vilka egenskaper de har och vad de vill att vi ska sopsortera. Vårt mål med detta är att barnen ska få en större kännedom om hur man sop- och källsorterar, varför vi gör det samt vad som händer med avfallet efter vi lämnat det på sopsorteringsstationen. Detta för att skapa ett intresse kring hållbar utveckling och vara rädd om vår miljö.

 

Aktivitet/metod: 

NÄR: kontinuerligt

HUR: Vi kommer använda oss av materialet om sopsamlarmonstren som finns att tillgå på mittavtryck.se. Vi kommer lära känna Monstren vartefter, vad för material som ska sopsorteras, hur man gör samt när vi går till miljöstationen var det ska sorteras. Vi kommer titta på film om vad som sedan händer med det som lämnats. 

VAR: Vi sorterar utanför Pyrets toaletter i avsedda kärl samt på miljöstationen.  

 

 

Resultat - hur blev det?

Vad funkade, vad funkade inte, hur reagerade barnen, hur utvecklades arbetet?

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Använd reflektionsrutan till dessa frågor.

Uppgifter

 • Sopsortering med plastis

 • Kompostina

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: