Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English, Magic 5

Skapad 2020-08-13 12:41 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Planeringen utgår från läromedlet Magic
Grundskola 5 Engelska
I Magic lär du känna Harry, Kate, Gopal och Kylie. Till materialet finns en Classbook med olika texter. Längst bak hittar du Magic Pages med fraser, grammatik m.m. Du har även en workbook med övningar till varje kapitel. En bok kallas för Word trainer, här tränar du de viktigaste orden. Till boken finns även en webbdel där du kan logga in och lyssna på alla texter och göra massor av bra övningar. Det finns även ett datorspel "The Amulet of order" på Cd-skiva.

Innehåll

   Magic åk 5

Du kommer att få lära dig om ungdomars vardag och aktiviteter och fakta om olika engelsktalande städer och länder. På så vis kommer du att kunna bygga upp din förmåga att både tala och skriva om personliga och allmänna saker.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • förstå när andra pratar engelska, till exempel lärare och på radio/tv
 • läsa och förstå engelska, till exempel texterna i Magic
 • själv tala och skriva engelska
 • reflektera kring hur de som lever i engelsktalande länder har det och jämföra med dig själv

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Lgr11

Undervisningens innehåll

Hur?

 • Vi lyssnar på texter (hörförståelse)
 • Vi läser texter och översätter (läsförståelse)
 • Vi över vår kommunikativa förmåga genom ex. EPA (Enskilt, Par, Alla).
 • Vi arbetar med övningar i Workbook (analytisk förmåga, procedurförmåga, kommunikativ förmåga)
 • Vi lyssnar på hörövningar (hörförståelse)
 • Vi tränar ord, stavning och textstrukturer i skolan och har olika uppdrag från varje kapitel i läxa i den digitala utgåvan av boken. (metakognitiv förmåga)
 • Vi gör olika övningar och lekar.
 • Vi tränar på att använda det engelska språket på olika sätt genom t.ex. tal, skrift, bilder, auditiva och visuella digitala produkter.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • På vilket sätt du förstår och kan tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • Hur du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift

Bedömningen sker genom:

 • Test av ordförråd(glosor) i olika former (t.ex. enstaka ord, ord i meningar, meningar i längre texter).
 • Samtalsövningar (EPA=Enskilt Par Alla)
 • Skrivuppgifter (enskilt, parvis och grupp)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: