Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - återberättande text

Skapad 2020-08-13 13:12 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Planering av arbete med återberättande texter. Läromedel: Zick-zack skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med återberättande text och fokuserar på tidningsartiklar. Vi kommer att titta på strukturen för en återberättande text, typiska språkliga drag.

Innehåll

Syfte med undervisningen - att utveckla förmågor

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • förstå syftet med en återberättande text.
 • kunna skriva en text där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen.
 • kunna använda de språkliga drag  som är typiska för en återberättande text.

 

 

Arbetssätt

Genomgång i helklass.

Läsa olika återberättande texter.

Skriva egna återberättande texter.

Ta del av nyhetsartiklar.

Enskilt arbete.

Arbete i grupp. 

 

 

Uppgifter

 • Återberättande text - tidningsartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Återberättande text åk 5

Börjar
Nivå 1 (utvecklar)
Nivå 2 (befäster)
Nivå 3 (utvidgar)
Skriva texter
Innehåll
Arbetar mot nivå 1.
Texten har ett i huvudsak begripligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Texten har ett relativt tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Texten har ett tydligt och relevant innehåll i förhållande till uppgiften.
Struktur
Arbetar mot nivå 1.
Textens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt genom t.ex. ingress, brödtext och styckeindelning.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat genom t.ex. en relativt väl fungerande ingress, brödtext och styckeindelning.
Textens händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat genom t.ex. en väl fungerande ingress, brödtext och styckeindelning.
Språklig variation
Arbetar mot nivå 1.
Texten har viss språklig variation.
Texten har förhållandevis god språklig variation. Texten är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord (och, men, så).
Texten har god språklig variation. Texten är uppbyggd med varierade och passade sambandsord för texttypen (när, därefter, till slut).
Skrivregler
Stavning
Arbetar mot nivå 1.
Stavfel finns men det stör inte förståelsen.
Relativt få stavfel finns och de stör inte förståelsen.
Få eller inga stavfel finns.
Skiljetecken, stor/liten bokstav
Arbetar mot nivå 1.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med viss säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Meningsbyggnad
Arbetar mot nivå 1.
Meningsbyggnaden är i huvudsak fungerande.
Meningsbyggnaden är relativt fungerande och något varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl och är varierad.
Tempus
Arbetar mot nivå 1.
Tempus är i huvudsak fungerande.
Tempusbruket är oftast korrekt.
Tempusbruket fungerar väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: