Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet Lönnen HT20

Skapad 2020-08-13 13:31 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Vi arbetar medvetet för att barnen ska känna trygghet här hos oss.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Vi vill att barnen ska känna sig trygga på förskolan. De ska våga lära känna varandra, visa känslor, utveckla sin identitet och bli trygg i den.

 

Mål:

Vi vill skapa möjligheter för barnen att känna sig trygga på förskolan

Vi vill ge barnen ökad kunskap om ord som beskriver känslor så att lättare kan uttrycka sina känslor 

 

Aktivitet och Metod: 

Vi arbetar med tryggheten i vardagen genom att skapa en grundverksamhet som är begriplig och förutsägbar för barnen. Vi arbetar med bilder och tecken som stöd för att förtydliga dagsrutinerna. Vi pratar dagligen om hur vi behandlar varandra och hur man är en bra kompis.

"Doddo" våran vänskaps-babblare kommer under samlingen ha olika aktiviteter med fokus på turtagning, och känslo-ord. Vi kommer även sjunga sånger kopplade till trygghet och känslor 

"Kompis-lönn" - vi tänkte tillsammans med barnen skapa en kompis-lönn, vi plockar löv och laminerar dem, vi gör handavtryck och skriver kompis-regler på dessa. Vissa av kompisreglerna kommer vi att presentera och vi kommer även försöka ta fram några tillsammans med barnen!

När? Vi arbetar pågående under terminen med trygghet, men kommer att lägga tyngdpunkten på trygghet under terminens början. Vi har planerade aktiviteter där barn och pedagoger leker och samarbetar med varandra för att skapa respekt och trygghet och en god gruppkänsla.

Var? Arbetet pågår på avdelningen, både i vardagen ute på avdelningarna men också under samlingen och andra planerade aktiviteter under utflykter och dylikt. 

Hur? Genom planerade aktiviteter och närvaro i den dagliga verksamheten och den fria leken. 

Varför? Detta för att samtliga på förskolan ska kunna känna sig trygga och ha trygga relationer mellan oss alla, barn som vuxna. Vi strävar efter att ha ett bra samarbete med vårdnadshavare, barn och med varandra.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar våra aktiviteter genom foto och samtal med barnen. Vi kommer att fokusera på att dokumentera det sociala samspelet i gruppen. Om man har en aktivitet på egen hand med barnen har vi planerat att man får en stund efter avslutad aktivitet att skriva några anteckningar kring hur det gått och vad barnen har uttryckt. Vi skriver löpande anteckingar under fokusperioden och sammanfattar i slutet. 

            

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: