Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft

Skapad 2020-08-13 13:10 i Granbergsskolan F-6 Bollnäs
Arbetsområde rörelse och kraft.
Grundskola 6 Fysik
Vi kommer i det här arbetsområdet att lära oss kring rörelse och kraft.

Innehåll

Målet med arbetsområdet

- Genomföra undersökningar där vi testar kraft och rörelse på olika sätt

- Beskriva resultat i undersökningar med hjälp av olika begrepp 

- Beskriva samt resonera kring olika fysikaliska fenomen och begrepp inom området

 

De begrepp du kommer att bemöta under arbetsområdet är:

 • gravitationskraft

 • centripetalkraft

 • friktion

 • motkraft

 • fritt fall

 • hastighet

 • acceleration

Arbetssätt:

För att du ska kunna uppnå målen kommer vi på lektionerna att:

 • ha genomgångar

 • titta på filmer

 • läsa och göra arbetsuppgifter från boken Koll på NO

 • genomföra undersökningar kring kraft och rörelse

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- Genomföra systematiska undersökningar samt användning av material

- Förklara fysikaliska fenomen och begrepp samt hur du ger exempel på dessa utifrån din vardag

- Resonerar kring kraft och rörelse

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: