Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vist NO Åk 3

Skapad 2020-08-13 13:25 i Norrbergaskolan Linköping
Grundskola 3 NO (år 1-3)
NO åk 3

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3

Matriser

NO
Vist NO Åk 3

Når ännu inte godtagbar nivå Behöver öva mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Förändringar NTA
Kan ge exempel på olika egenskaper hos luft (varm/kall, volym, gasform, blåst).
 • NO  1-3
Förändringar NTA
Kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser t.ex. vattnets olika faser, kretslopp.
Förändringar NTA
Kan beskriva vattnets olika former och övergångar mellan dessa.
Förändringar NTA
Kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
Kroppen
Kan berätta om några av människans kroppsdelar.
Kroppen
Kan diskutera några faktorer som påverkar människans hälsa.
Hållbar utveckling
????
Berättelser om natur och naturvetenskap
Kan samtala om myter som handlar om naturen och människan.
Metoder och arbetssätt
Kan dokumentera sina undersökningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: