Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholmssamling på Blåsippan

Skapad 2020-08-13 13:36 i Förskolan Eken Östhammar
Förskola
Varje vecka har de äldsta barnen på avdelningen språksamlingar med material från Före Bornholmsmodellen.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

Vi har fått språkpåsar från kommunen som är baserade på bornholmsmodellen. Forskning har visat att tidiga språksamlingar utifrån bornholsmodellen underlättar barnens läs- och skrivinlärning. Vi har också märkt att tidigare åldersgrupper har uppskattat språklekarna och blivit mer språkligt medvetna. Därför är vårt syfte att även barnen födda 2015 ska få ta del av språksamlingarna regelbundet. 

 

Mål:

Att barnen ska få en ökad språklig medvetenhet.

 

Aktivitet och Metod: 

Vi planerar att ha språksamlingar tre dagar i veckan:

 • måndag kl 13:30
 • tisdag kl 13:30
 • fredag kl 10:00

Vi följer upplägget utifrån Bornholmsmodellen i dessa samlingar. Språksamlingarna sker tillsammans med en pedagog i samtalsrummet. 

 

Dokumentation

Vi skapar en specifik grupp på unikum där vi samlar dokumentationerna som görs under samlingarna. Vi dokumenterar vad vi gör så även exempelvis föräldrar får tillgång till materialet, och har möjlighet att prata med barnen hemma om språksamlingarna. När vi ser barnens lärande dokumenterar vi det enskilt i barnets egna lärlogg. 

 

Analys, utvärdering och reflektion:

Reflektionsfrågorna nedan använder personalen i reflektionsrutan som enbart är synlig för personalen.  

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig?
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.           

            

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: