Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vist SO Åk 1

Skapad 2020-08-13 13:42 i Norrbergaskolan Linköping
Grundskola 1 SO (år 1-3)
SO Åk 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3

Matriser

SO
Vist SO Åk 1

Når ännu inte godtagbar nivå Behöver öva mer
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Trafik
Kan berätta om trafikmiljön och hur man ska bete sig säkert i trafiken. Kan visa detta vid trafikpromenad. (Tittar vid övergångsställe, gå på rätt sida).
Samhället
Kan ange minst 3 samhällsfunktioner i närområdet (t.ex. affär, skola, transporter).
Samhället
Kan berätta om 3 yrken.
Samhället
Kan ge exempel på någon verksamhet (tex Sturefors IF, gymix).
Samhället
Kan ge exempel på 2 betalningsformer (tex kort/kontant/faktura).
Samhället
Kan rita en enkel karta över sitt rum och utifrån kartan berätta om storlek på kartan jämfört med verkligheten.
FN-vecka
Kan berätta om en mänsklig rättighet.
FN-vecka
Kan berätta om en situation när man själv eller någon annan har varit en bra kamrat.
FN-vecka
Kan återge skolans regler.
Advent
Kan berätta om varför man firar advent och jul.
Advent
Kunna återberätta bibelns berättelse om Jesus födelse.
Advent
Kan berätta var kristna utövar sin religion.
Förr och nu
Kan ge 3 exempel på skillnader och likheter i t.ex. -Boende -Skolan -Affären
Förr och nu
Kan göra en tidslinje och visa att du förstår begreppen dåtid, nutid och framtid.
Påsken
Kunna återberätta bibelns berättelse om påsken.
Påsken
Kan berätta om varför man firar påsk och kan förklara korsets som symbol för kristendomen.
Kartan
Kan rita en enkel karta över skolgården och visar att du kan orientera dig med hjälp av en enkel karta över skolgården.
Kartan
Kan våra 4 väderstrecken och dess läge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: