Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 3

Skapad 2020-08-13 13:21 i Vist skola Linköping
Grundskola F Slöjd
Bedömningsmatris för år 3

Innehåll

Mer information finns på Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl

Matriser

Sl
Slöjd år 3

Når inte målen
Når målen
Når mer än målen
Kunna föreslå idéer till sitt slöjdarbete.
Har svårt att komma på idéer till sitt slöjdarbete.
Kan med stöd komma på idéer till sitt slöjdarbete.
Klarar av att själv komma på idéer till sitt slöjdarbete.
Kunna göra sitt slöjdarbete.
Behöver mycket hjälp och handledning under arbetet i varje moment.
Behöver ibland hjälp och handledning under arbetet.
Behöver endast hjälp och handledning under arbetet vid start och nytt moment.
Kunna använda verktyg och redskap rätt.
Är mycket osäker och har svårt att använda redskap och verktyg rätt
Är delvis säker och kan för det mesta använda redskap och verktyg rätt
Är säker i hanteringen av redskap och verktyg och använder dem rätt.
Kunna följa enkla instruktioner.
Har svårt att följa enkla instruktioner.
Kan med stöd följa enkla instruktioner och jobba utifrån dem
Kan följa enkla instruktioner och jobbar självständigt utifrån dem
Kunna hålla igång sitt slöjdarbete.
Arbetar bara vid uppmaning.
Arbetar effektivt kortare stunder efter uppmaning
Arbetar effektivt hela lektionen.
Kunna berätta om hur arbetet blev.
Kan inte återberätta eller beskriva sitt arbete. (Kan inte beskriva vad som är gjort.)
Kan med ledande frågor återberätta sitt arbete och hur det blev. (Förstår och kan beskriva en del av vad som är gjort)
Kan återberätta sitt arbete och sin och sin arbetsinsats (Förstår helt vad som är gjort och hur)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: