Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 8

Skapad 2020-08-13 13:22 i Österledskolan Halmstad
LPP för arbetsprocessen i slöjdämnets båda arter för skolår 8
Grundskola 8 Slöjd
Trä och metallslöjd: Vi arbetar med skaftning av kapsylöppnare med olika material. Andra arbetet vi gör är ett metallarbete där vi kallbockar. Textilslöjd: Utföra ett broderingsarbete eller göra ett Hallandssömsarbete.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Väcka nyfikenhet och tilltro till det gena skapandet.

Undervisningen skall ge eleven en fortsatt god utveckling till det egna lärandet, att bekanta sig med olika material och verktyg, för att kunna göra medvetna val och ställningstaganden utifrån användningsområde och syfte.

På ett säkert och ändamålsenligt sätt hantera redskap och verkyg.

I planeringen av sitt arbete använda sig av tredimensionella skisser som ligger till grund för det fortsatta arbetet med ritningar, mallar och mönster etc.

På ett tydligt sätt dokumentera sin arbetsprocess.

Bedömning - vad och hur

Elevens förmåga att utifrån egna ideér utforma tredimensionella skisser, ritningar, mönster till ett slöjdarbete. Vidare förstå hur dessa planeringsunderlag skall tydas och ligga till grund för det konkreta slöjdarbetet.

Förtrogenhet till verktyg, redskap och maskiner.

kunnande kring olika material dess lämplighet och användning utifrån aspekter så som formbarhet, uttryck, hållbarhet etc.

Elevens förmåga att följa instruktioner.


Eleven bedöms kontinuerligt under arbetsprocessen.Eleven utvärderar sitt arbete genom att i text beskriva arbetsprocessen.


Undervisning och arbetsformer

I undervisningen tränar eleven upp sin förmåga och tilltro till det egna skapandet genom att tillverka egna slöjdföremål där en mängd olika redskap och material används. De får på så vis möjlighet att pröva många olika tekniker och verktyg. Vidare ges möjlighet för eleven att utforska och skapa en förtogenhet till handens arbete. Utveckla det egna skapandet och förmedla detta med hjälp av tydliga skisser och arbetsbeskrivningar till ett färdigt resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9

Matriser

Sl
Ög Åk 7-9 Slöjd Vt-2013

Planera och framställa slöjdföremål

E
C
A
Formge föremål
Arbetar efter färdig modell, väljer själv färg storlek och vissa detaljer.
Gör relativt väl genomarbetad formgivning.
God och självständigt genomförd formgivning.
Framställa föremål
Producerar ett slöjdföremål.
Framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Framställer slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Hantera redskap och verktyg.
Hanterar verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Behärskar redskap och verktyg på ett säkert och ändamålenligt sätt.
Visar skicklighet i hantering av redskap och verktyg.
Hantera olika material.
Arbetar med de material som är mest lämpat för slöjduppgiften.
Med handledning väljer eleven material som är lämpligt för arbetet.
Motiverar sitt materialval med god kunskap.
Hantera olika tekniker.
Arbetar med de tekniker som ingår i slöjduppgiften.
Kan pröva och omprövar hur hantverkstekniker fungerar.
Kan systematiskt pröva och ompröva hur hantverkstekniker kan användas.

Arbetsprocess

E
C
A
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet.
Bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Väljer handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets­ och miljöaspekter.
Ger enkla motiveringar till val utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Ger utvecklade motiveringar till val utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Ger väl utvecklade motiveringar till val utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Utvärdering

E
C
A
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Gör en enkel muntlig utvärdering med viss användning av slöjdspecifika begrepp.
Gör en skriftlig utvärdering med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp.
Förklarar och motiverar olika led i arbetet. Visar på hur den egna insatsen har påverkat resultatet
Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
För enkla resonemang om slöjdföremålets uttryck, med koppling till egna erfarenheter, samt trender och traditioner i olika kulturer.
För utvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck, med koppling till egna erfarenheter, samt trender och traditioner i olika kulturer.
För välutvecklade resonemang om slöjdföremålets uttryck, med koppling till egna erfarenheter, samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: