Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språksamling Före Bornholmsmodellen Hyddan ht -20

Skapad 2020-08-13 13:26 i Förskolan Logården Östhammar
Lek med språk och skriftspråk utifrån boken Före Bornholmsmodellen.
Förskola
Att kommunicera är grundläggande för varje individ. Vi kommer fortsätta arbeta aktivt med ”Före Bornholmsmodellen”. Detta för att bygga upp och stärka barnens språkliga utveckling och preskrivande.

Innehåll

Avdelningens mål:

Att låta barnen upptäcka samt utveckla sina skriv- och läsfärdigheter.

Syfte:

Språkutveckling sker i sociala sammanhang, och vi använder oss utav ”före bornholmsmodellen” i våra samlingar. Syftet är att barnen ska få en fonologisk medvetenhet,  det vill säga höra höra stavelser och ord. På detta sätt kan barnen på ett lustfyllt sätt få ett ökat intresse och en ökad medvetenhet om skriftspråket. Vi vill att de ska få en positiv bild av högläsning, språklek och olika språkliga aktiviteter.

Metod

Vi kommer förutom att använda oss av barnens namnlappar med symboler att arbeta utifrån boken ”Före Bornholmsmodellen” där man utgår ifrån sagoböcker och har språksamlingar där språklekar och rim och ramsor ingår. 

Vi kommer att göra språklekar, rim och ramsor, klappa stavelser, arbeta med sammansatta ord, bokstäver och hur de låter, sjunga sånger m.m som står beskrivet i materialet samt lägga till egna. 

Barnen kommer att delas upp i grupper utifrån ålder. 

När? Var? Hur? Varför?.

När: 9.00, 12.00 Tisdag,onsdag,torsdag, varannan fredag

Var:Samlingsrummet, sovrummet, målarrummet.

Hur: Högläsning, Sång, rim och ramsor med materialet från Före Bornholmsmodellen.

Resultat - hur blev det?

    

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: