Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 och 2.

Skapad 2020-08-13 13:36 i Fjälkinge skola Kristianstad
Alfa kapitel 1
Grundskola 4 Matematik
Inom dessa kapitel kommer du få jobba med våra fyra räknesätt. Vi börjar med addition och subtraktion och fortsätter med multiplikation och division.

Innehåll

 

Planeringens innehåll

När du har jobbat med dessa kapitel ska du:

- veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde

- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000

- kunna pricka in tal på en tallinje

- kunna skilja mellan udda och jämna tal

- behärska avrundning av heltal till närmaste tiotal, hundratal och tusental

- kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal med hjälp av olika strategier

- kunna lösa rutinuppgifter inom alla fyra räknesätten

- förstå sambandet mellan addition och subtraktion samt mellan multiplikation och division

- kunna lösa enkla ekvationer inom de fyra räknesätten

- kunna använda problemlösningsmetoden "gissa och pröva" samt "rita en bild"

 

 

Ord/begrepp att kunna: 

siffra, tal, addition, subtraktion, multiplikation, division, jämna tal, udda tal, avrundning, platsvärde, utvecklad form, tallinje, hälften, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Arbetsformer:

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av läromedlet Alfa s. 5-102.

 

Du kommer exempelvis få:

- ta del av lärarledda genomgångar

- jobba enskilt (ibland i par och grupp) med rutinuppgifter samt problemlösning

- träna matematiska färdigheter med olika spel och på dator

- diskutera i par och grupp

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

På egen hand behärska målen som står högst upp i denna planering.

 

Bedömning sker exempelvis: 

- löpande under lektionerna t ex vid muntliga redovisningar, aktivt deltagande vid genomgångar och gruppdiskussioner, vid kontinuerlig formativ bedömning

- vid skriftlig diagnos och provräkning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
De fyra räknesätten

Addition och Subtraktion

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan räknesätten addition och subtraktion.
Jag kan visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan räknesätten addition och subtraktion.
Jag kan tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver på ett i huvudsak fungerande sätt en räknehändelse till ett uttryck, t ex 186 - 30 = 156.
Jag kan tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära och skriver en räknehändelse till ett uttryck, t ex 186 - 30 = 156.
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda huvudräkning och skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal.
Jag kan använda huvudräkning och skriftliga metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal.
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.
Jag kan välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.

Multiplikation och Division

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan multiplikation och divison.
Jag kan visa, använda och uttrycka kunskaper om sambanden mellan multiplikation och divison.
Jag kan tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära, t ex 5 x 40 = 200 och skriva på ett i huvudsak fungerande sätt en räknehändelse till uttrycket.
Jag kan tolka vad ett matematiskt uttryck kan innebära, t ex 5 x 40 = 200 och skriva en räknehändelse till uttrycket.
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, t ex om 6 x 8 = 48 så är 6 x 80 = 480; om 6/3 = 2 så är 600/3 = 200.
Jag kan visa, använda och uttrycka kunskaper om att beräkningar i ett talområde kan utnyttjas i ett utökat talområde, t ex om 6 x 8 = 48 så är 6 x 80 = 480; om 6/3 = 2 så är 600/3 = 200.
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikations- och divisionstabellerna).
Jag kan utföra beräkningar med naturliga tal vid huvudräkning (multiplikations- och divisionstabellerna).
Jag kan på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.
Jag kan välja och använda relevanta räknesätt i olika situationer.
Jag kan utföra multiplikation och divison med 10 och 100.
Jag kan utföra multiplikation och divison med 10, 100 och 1000.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: