Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samslöjd årskurs 9

Skapad 2020-08-13 13:32 i Österledskolan Halmstad
LPP för arbetsprocessen i slöjdämnets båda arter för skolår 9
Grundskola 9 Slöjd
Samslöjd-ett större arbete i slöjd där olika material används Utifrån egen idè och tidigare erfarenheter planera, genomföra och kritiskt granska ett slöjdarbete t ex efter skriven och illustrerad arbetsbeskrivning.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Väcka nyfikenhet och tilltro till det egna skapandet.

Undervisningen skall ge eleven en fortsatt god utveckling till det egna lärandet, att bekanta sig med olika material och verktyg, för att kunna göra medvetna val och ställningstaganden utifrån användningsområde och syfte.

På ett säkert och ändamålsenligt sätt hantera redskap och verkyg.

I planeringen av sitt arbete använda sig av tredimensionella skisser som ligger till grund för det fortsatta arbetet med ritningar, mallar och mönster etc.

På ett tydligt sätt dokumentera sin arbetsprocess.

Bedömning - vad och hur

Elevens förmåga att utifrån egna ideér utforma tredimensionella skisser, ritningar, mönster till ett slöjdarbete. Vidare förstå hur dessa planeringsunderlag skall tydas och ligga till grund för det konkreta slöjdarbetet.

Förtrogenhet till verktyg, redskap och maskiner.

kunnande kring olika material dess lämplighet och användning utifrån aspekter så som formbarhet, uttryck, hållbarhet etc.

Elevens förmåga att följa instruktioner.


Eleven bedöms kontinuerligt under arbetsprocessen.Eleven utvärderar sitt arbete genom att i text beskriva arbetsprocessen.


Undervisning och arbetsformer

I undervisningen tränar eleven upp sin förmåga och tilltro till det egna skapandet genom att tillverka egna slöjdföremål där en mängd olika redskap och material används. De får på så vis möjlighet att pröva många olika tekniker och verktyg. Vidare ges möjlighet för eleven att utforska och skapa en förtogenhet till handens arbete. Utveckla det egna skapandet och förmedla detta med hjälp av tydliga skisser och arbetsbeskrivningar till ett färdigt resultat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: