Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika sorters texter - skrivläxa

Skapad 2020-08-13 13:37 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 3 Svenska
Under det kommande läsåret kommer du att få skrivläxa. Syftet med skrivläxan är att bli bättre på skriva texter och att du ska träna dig på att redovisa inför en grupp.

Innehåll

Din skrivläxa har flera innehåll och varje vecka kommer vi ha en lektion som handlar om skrivläxan.

Du kommer få träna på att bearbeta olika sorters texter och att ge kamratbedömning.

Till torsdagar ojämna veckor får du en skrivläxa. Vi kommer också att jobba med texten du skrivit hemma under en lektion. Du kommer att få skrivuppdrag där du ska skriva en berättelse. Till stöd får du frågeställningar. På lektionen på torsdagar kommer du få läsa upp din text i halvklass. Ni kommer få träna på att ge kamratrespons på olika saker som vi ska träna på när vi skriver. Så du har samma skrivuppdrag två veckor i sträck. Du får en checklista som du ska titta på när du skriver. Det här kommer hjälpa dig att utveckla ditt skrivande och du kommer kunna se utvecklingen av dina texters innehåll.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: