Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte höstterminen år 5, Stavby

Skapad 2020-08-13 13:38 i Stavby skola Uppsala
Matematik i boken Pixel samt andra arbetssätt och verktyg.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Matematiken finns runt oss hela tiden. Har du använt någon matte idag kanske? Troligtvis på något sätt. Här i planeringen kan du se vad vi ska arbeta med under terminen, jag ser fram mot en härlig termin med er!

Innehåll

Innehåll

Under höstterminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden i matten: 

De fyra räknesätten och ekvationer (Kap 1)

 • Begrepp kring de fyra räknesätten
 • Huvudräkning med de fyra räknesätten
 • Prioriteringsreglerna
 • Uppställning med de fyra räknesätten
 • Ekvationer
 • Problemlösning

Tal i bråkform (kapitel 2)

 • Grundläggande begrepp
 • Bråkform och blandad form
 • Förkorta bråk
 • Addition och subtraktion av bråk med samma nämnare
 • Multiplikation av bråk

Geometri (kapitel 3)

 • Begrepp
 • Vinklar, mäta och rita
 • Cirklar, begrepp och att rita
 • Vinklar och omkrets på månghörningar
 • Trianglar: Begrepp och vinkelsumma
 • Geometriska kroppar, olika former

Arbetssätt

 • Genomgångar med gemensamma exempel på tavlan
 • Paruppgifter och EPA-uppgifter, muntliga och skriftliga
 • Räkna uppgifter från boken
 • Problemlösningslektioner
 • Praktiska inslag som mattespel och utelektioner

Så här visar du dina kunskaper

 • När du arbetar med uppgifter i boken under lektionerna
 • När du deltar i muntliga diskussioner
 • Redovisningar vid problemlösning och andra uppgifter
 • Prov

Bedömning

Du bedöms utifrån fem förmågor, I matrisen ser du mer exakt vad de innebär och de olika nivåerna, här är en sammanfattning:

 • Problemlösningsförmåga: Formulera och lösa matematiska problem, välja lämpliga strategier och utvärdera dem. Beskriva med hjälp av olika uttrycksformer.
 • Begreppsförmåga: Använda och analysera matematiska begrepp, se hur olika begrepp hänger ihop.
 • Metodförmåga: Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa uppgifter.
 • Resonemangsförmåga: Föra resonemang, ställa och besvara frågor, motivera.
 • Kommunikationsförmåga: Beskriva och redogöra tankegångar, användandet av olika uttrycksformer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning
Välja strategier
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Behöver ibland stöd i att välja strategier för att lösa matematiska problem.
Har strategier för att lösa matematiska problem och väljer ofta mest lämplig strategi.
Har strategier för att lösa matematiska problem. Jämför olika metoders för- och nackdelar samt använder generella strategier på ett säkert sätt.
Problemlösning
Beskriva tillvägagångssätt med hjälp av olika uttrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Du beskriver hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av någon uttrycksform (t.e.x en bild, symboler, skrift ..) Uttrycksformen är inte alltid den mest lämpliga.
Du beskriver tydligt hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av uttrycksformer (t.e.x bild, symboler, skrift ..) Du använder oftast de mest lämpliga uttrycksformerna.
Du beskriver tydligt och effektivt hur du kommer fram till dina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer (t.e.x bild, symboler, skrift ..) De uttrycksformer du väjer är alltid de mest lämpliga.
Problemlösning
Ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Kan med hjälp av andra ge något förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Kan ge något förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Kan ge flera förslag till olika sätt att lösa ett problem.
Problemlösning
Föra resonemang om resultatets rimlighet.
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Kan tolka resultatet och dra någon slutsats om resultatet är rimligt eller inte.
Kan tolka resultatet och motiverar i en slutsats varför resultatet är rimligt eller inte.
Kan tolka resultatet och motiverar i en underbyggd slutsats varför resultatet är rimligt eller inte.
Begrepp
Förståelse
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Har en grundläggande förståelse för vad olika begrepp innebär inom taluppfattning och bråk, geometri, statistik och sannolikhet samt samband och förändring.
Har en god förståelse för vad olika begrepp innebär inom taluppfattning och bråk, geometri, statistik och sannolikhet samt samband och förändring.
Har en mycket god förståelse för vad olika begrepp innebär inom taluppfattning och bråk, geometri, statistik och sannolikhet samt samband och förändring.
Begrepp
Använda
Använder sig av begreppen i välkända sammanhang och på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder sig av begreppen i bekanta sammanhang och på ett relativt väl fungerande sätt.
Använder sig av begreppen i nya sammanhang och på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Beskriva och växla mellan uttrycksformer
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
 • Ma  A 6
Kan beskriva olika begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Använder då olika uttrycksformer, t.ex. bilder, symboler,eller konkret material för att visa exempel.
Kan beskriva olika begrepp på ett fungerande sätt. Använder då flera olika uttrycksformer, t.ex. bilder, symboler, konkret material mm och jämför dessa.
Kan beskriva olika begrepp på ett väl fungerande sätt. Använder då flera olika uttrycksformer, t.ex. bilder, symboler, konkret material mm och jämför dessa i flera steg.
Metodförmåga
Utföra beräkningar
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Kan utföra de flesta beräkningar, resultatet är inte alltid helt korrekt.
Visar god säkerhet vid beräkningar, resultatet är oftast helt korrekt.
Visar mycket god säkerhet i alla beräkningar, resultatet är alltid korrekt.
Metodförmåga
Använda lämplig metod
Använder inte alltid mest lämplig metod, anpassar till viss del till sammanhanget.
Använder oftast lämplig räknemetod, anpassar den till sammanhanget.
Använder alltid lämplig, anpassad räknemetod och kan jämföra och värdera olika metoder.
Kommunikation
Skriftlig
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen.
Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Använder matematiska begrepp.
Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Använder lämpliga matematiska begrepp och ett tydligt och relevant matematiskt språk.
Kommunikation
Muntlig
Redogör bara för sina egna påståenden och använder ett begripligt matematiskt språk som är möjligt att följa.
Bidrar med egna idéer och förklaringar vid andra elevers redogörelser. Använder ett tydligt matematiskt språk som är lätt att följa.
Tar del av andras argument och för diskussionen framåt. Använder lämpliga matematiska begrepp och ett tydligt och relevant matematiskt språk.
Resonemang
Samband och slutsatser
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Ser enkla samband och drar ibland korrekta slutsatser.
Ser svårare samband och drar ofta korrekta slutsatser.
Kan självständigt se svåra samband och drar korrekta slutsatser.
Resonemang
Framföra argument
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Ställer frågor och framför matematiska argument som till viss del för samtal och redovisningar framåt.
Ställer frågor och framför matematiska argument som för samtal och redovisningar framåt.
Ställer frågor och framför matematiska argument som för samtal och redovisningar framåt. Fördjupar också samtalen genom att t.ex. göra kopplingar till andra situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: