Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa egen personlig kudde

Skapad 2020-08-13 13:39 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
En kudde med egen design, där teknikerna applikation och broderi ingår.
Grundskola 5 Slöjd
Du skapar en personlig kudde med hjälp utav olika tekniker såsom, broderi, applikation och maskinsömnad.

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Utifrån instruktioner visar du att du kan sy en kudde där färgval och dekoration har betydelse för ett personligt arbete. Du visar att du kan välja och använda redskap, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt. Genom att resonera kring nyproducerat och återbrukat material visar du förståelse för resurshållning och miljömedvetenhet. När kudden är färdig kan du resonera kring förtjänster och brister i arbetet.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att utifrån instruktioner formge och framställa enkla slöjdföremål.

Din förmåga att utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt välja tillvägagångssätt och ge motiveringar till dina val.

Din förmåga att formulera och välja handlingsalternativ som leder arbetet framåt.

Din förmåga att ge omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Kuddens storlek och hur man uttrycker och skriver detta.

Inredning, design och kvalitet.

Olika material, nyproducerat och återbrukat.

Idéer och lämpliga bilder/mönster till applikationer.

Strykning och strykjärnets funktioner.

Symaskinens funktioner (även mönstersömmar och textsömmar).

Hur man syr applikationer.

Hur man gör olika sorters kantavslutningar (fållar).

Hur man mäter och markerar sömsmån.

Hur man broderar några olika sorters stygn.DokumentationAvsnitt 7

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjdmatris textil år 4-6

Når målen
God måluppfyllelse
Mycket god måluppfyllelse
Formgivning & framställning
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Säkerhet
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Idéutveckling
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande.
Egen tolkning
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Omdömen
Du kan ge enkla omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om din arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: