Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rutinsituationer på Lönnen HT20

Skapad 2020-08-13 13:48 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Vi gör oss medvetna om hur vi ska arbeta med rutinsituationerna på Lönnen.

Innehåll

Bakgrund och Syfte:

På förskolan förekommer dagligen ett antal situationer/aktiviteter som vi kallar för ”rutinsituationer”. För att pedagogerna ska ha en samsyn kring bemötandet och barnens lärande i de olika situationerna har vi valt att göra en pedagogisk planering.

 

Mål:

Främja barnens lärande i alla situationer.

Avdelningens pedagoger ska ha en samsyn hur vi bemöter barnen och utmanar dem i deras lärande.

Aktivitet och Metod: 

Rutinsituationer under en dag på förskolan:

Lämning/hämtning: pedagog möter upp vid dörren, samtalar med barn och föräldrar och stämmer av hur de mår och hur morgonen varit och utgår från det i sitt samtal med barnen. När barnen ska gå hem för dagen samtalar vi med föräldrarna om hur dagen varit, vad vi gjort och upplevt så föräldrarna har möjlighet att ställa frågor till barnen och stödja dem i sitt berättande.

Leken: vi är närvarande under leken. Antingen genom att vi deltar och stöttar, eller att vi lyssnar och observerar. Vi ser mycket lärande i leken och uppmuntrar barnens fantasi. 

På/avklädning: vi vill ge barnen tid att klä på sig själva. Vi uppmuntrar barnen att titta ut på vädret, öppna dörren och känna på temperaturen och fundera själva vilka kläder som behövs. Vi samtalar och benämner medvetet under på- och avklädning vad som ska göras och i vilken ordning. Vi uppmuntrar också barnen till att hjälpa varandra. 

Förflyttning: när vi går genom korridoren uppmuntrar vi barnen att göra ett tåg (de håller varandra om axlarna och går i led) och sjunger tingelinge-tåget. På så sätt undviker vi att de springer och halkar/gör illa sig på ett roligt sätt! När vi går på promenad utomhus håller barnen antingen hand med varandra/en pedagog eller i vagnen.

Hygien: regelbundet går vi på toaletten. Varje toalett har ett bildschema som visar turordningen och där barnen får lära sig att spola och att tvätta händerna efteråt. Vid blöjbyten samtalar vi med barnet om vad vi ska göra. Handtvätt efter varje utevistelse och före och efter måltid. Vi pratar regelbundet med barnen om varför man ska tvätta händerna samt nysa och hosta i armvecket. I vårat skötrum har vi kö-prickar som barnen sitter på när de väntar på sin tur som förenklar barnens förståelse för kö-systemet. 

Måltider: vi delar upp barnen i mindre grupper för att få en lugn stund. Vi börjar alltid måltiden med olika matramsor, vi låter ofta barnen välja vilken ramsa vi ska ha, och det finns bilder på väggen med text så att alla pedagoger kommer ihåg texten och så att barnen genom att kolla på bilderna kan komma ihåg vilka ramsor som finns. Vi samtalar mycket vid måltiderna och använder tecken som stöd för att förstärka. Återkopplar till saker vi gjort under dagen, lyfter tankar och funderingar, utmanar barnens tankar. på grund av smittorisk låter vi inte barnen servera sig själva, bre smörgåsar etc. dock uppmuntrar vi dem fortfarande att testa dela sin mat på egen hand i mån av förmåga. Vi är goda förebilder vid matbordet, smakar själva på maten och talar positivt om den. Vi uppmuntrar barnen att smaka på maten, man vet aldrig vad man tycker om förrän man har smakat. Vi har laminerade kort med barnens namn och olika babblare på som vi lägger ut på deras platser vid måltider så att de vet vart de ska sitta. 

Utevistelse: vi leker ute varje dag. Vi blandar lek på gården med utflykter. Vi vuxna är nära barnen och kan på så sätt få kunskap om vad barnen leker och kan medvetet utmana dem i leken. Vi är tillåtande och lyssnar på barnens önskemål och förbereder dem inför t ex utflykter eller vad som ska hända under den aktuella dagen.

Samling: vi har samling varje dag innan lunch. Då samlas alla avdelningens barn och vuxna och det är en värdefull stund då alla är samlade.Vi har bestämda platser med barnens "babblare" för att de med lätthet kan hitta sin plats. Samlingens innehåll varierar från dag till dag men återkommande är att vi sjunger om vilka barn som är där för dagen och att vi alltid har samma avslutnings-sång för att markera att samlingen är slut. 

Vila: vi vilar varje dag efter lunch. Barnen ligger på madrass och vilar/sover till lugn musik. Under sovvilan är vi lyhörda för hur barnen vill ha det. Om de vill ha en vuxen intill, om de vill smekas på ryggen eller om de vill ligga själva. Efter en stund går vi upp med barnen som inte sover och erbjuder då stillsamma aktiviteter som läsning, pussel, pärlplattor och dylikt.                                                                                                                                                                                                                                             

Vi har valt att jobba utifrån ett årshjul för att säkerställa att barnen får ta del av hela läroplanen under ett år. Dessa olika fokusområden (socialt/emotionellt, språk, matematik och miljö/naturkunskap/teknik) finns med oss över hela dagen och så även i våra rutinsituationer. 

 

Dokumentation

Vi har valt att dokumentera när vi upptäcker utveckling under rutinsituationer. Vi kommer att dokumentera genom observationer, samtal med barnen, barnens alster och foto.  

            

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: