Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4

Skapad 2020-08-13 14:19 i Anneroskolan Helsingborg
Grundskola 4 Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om musik ökar möjligheten att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Inledning:

 Genom undervisningen i ämnet musik ska eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • lära sig om olika instrumentgrupper
 • lära sig om folkmusik
 • använda musik i dans, lek och rörelse 
 • skapa egen musik i grupp 
 • lära sig om noter
 • lära sig musikbegrepp, noter och symboler
 • klappa en enkel rytm
 • lära sig hur man värmer upp sin röst
 • lära sig hur man skyddar sin hörsel i musikaliska aktiviteter

Detta kommer vi att arbeta med:

 • instrumentfamiljerna
 • folkmusik och speciella instrument inom folkmusik 
 • musikaliskt skapande
 • notnamn och notvärden, g-klav, f-klav
 • musikaliska begrepp, bland annat rytm, puls, tempo, vers och refräng
 • hålla enklare rytmer/slagverksstämma
 • rösten och hörsel
 • körsång 

 

Bedömning:

Bedömning kommer ske fortlöpande under lektionerna. Ibland genom praktiskt utförande och ibland på en mer teoretisk grund. 

 

 • Din förmåga och entusiasm att sjunga i grupp.
 • Dina kunskaper om hur du tar hand om din röst. 
 • Din förmåga att lära dig musikord, musikaliska begrepp och skriva en del noter. 
 • Din förmåga att hålla en enkel rytm tillsammans med gruppen. 
 • Dina kunskaper om hur du skyddar din hörsel vid olika musikaliska aktiviteter.
 • Din förmåga att tillägna dig nya musikaliska kunskaper.
 • Din förmåga att bidra till musikaliskt skapande i grupp. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: