Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

World History

Skapad 2020-08-13 13:48 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia
This unit will cover the different river cultures around the world. We will begin by looking at the early humans and their lifestyle/culture. The teacher will lead the lessons about the Fertile Crescent in Africa and Asia. The students-led project will have a variety of civilizations to focus on. Of course, we will explore the importance of studying history and how the past can tell us about our present and future

Innehåll

Lesson Content

-This unit will take approximately the entire Fall Term to complete. (Remember, we haven’t worked with history very much, we will take a lot of time here to explore!)

-We will use our World History textbooks with some worksheets. We will also use YouTube videos and encyclopedias to help.

-We can try to take a field trip if conditions permit.

-We will work in our notebooks, textbooks and make posters/projects.

-A lot of the daily classwork will be individual, but of course you can help each other to review and study. The final project is a group project but you will be graded individually.

 

Chapter One Key Terms

Chapter Two Key Terms

 

Goals:

 • Understanding what archaeology is and how it is used

 • Understanding timelines and how to read them

 • Understanding developing communities during the Stone Age

 • Look at the development of the Fertile Crescent and understand its importance for human development

 • Understand the Mesopotamian civilization, its importance, its contributions

 • Make inferences (educated guesses) about history and its impact

 

How will I be graded?

 • The quality of your in-class work and how you contribute to lessons

 • Chapter One Test

 • Chapter Two Test

 • Civilization Research Project

 

 

Daily Plannings

Uppgifter

 • Independent Study Project: Ancient Civilizations

 • Chapter Two: Early Civilizations Test

 • Chapter One: Digging Up the Past Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  C 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Year 6 History

Level E
Level C
Level A
Time Periods
You have some knowledge about basic historical concepts, connections and events.
You have good knowledge about basic historical concepts, connections and events.
You have very good knowledge about basic historical concepts, connections and events.
Changes in society and living conditions
You can show with simple reasoning the causes and consequences of changes in society and people’s living conditions with little to no support.
You can show with developed reasoning the causes and consequences of changes in society and people’s living conditions with some support.
You can show with well developed reasoning the causes and consequences of changes in society and people’s living conditions with strong support.
Investigating development
You can investigate human development and describe simple connections between different time periods.
You can investigate human development and describe somewhat complex connections between different time periods.
You can investigate human development and describe complex connections between different time periods.
Development Affecting Society
You can show how development has affected society and support your idea with some simple evidence and explanation.
You can show how development has affected society and support your idea with developed evidence and explanation.
You can show how development has affected society and support your idea with well-developed evidence and explanation.
Using source materials
You can use source material to come up with simple conclusions about people’s living conditions with simple comments about the source’s usefulness.
You can use source material to come up with simple conclusions about people’s living conditions with developed comments about the source’s usefulness.
You can use source material to come up with simple conclusions about people’s living conditions with well-developed comments about the source’s usefulness.
Historical traces
You can identify some similarities and differences in different historical periods, peoples and events.
You can identify similarities and differences in different historical periods, peoples and events. You can explain with developed texts why those similarities and differences are present in history.
You can identify similarities and differences in different historical periods, peoples and events. You can explain with well-developed and nuanced texts why those similarities and differences are present in history.
Historical terms
You can use historical key terms in a basic way to support your ideas about concepts in history.
You can use historical key terms in a developing way to support your ideas about concepts in history.
You can use historical key terms in a well-developed way to support your ideas about concepts in history..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: