Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kurdiska Sorani HT 20 V(35-43)

Skapad 2020-08-13 14:00 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, Skriva och tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

1- Eleven ska lära sig kurdiska bokstäver både uttal och form.

2- Avkoda enkla ord.

3- Att lära sig nya ord och korta meningar.

4- Eleven ska uttala/skriva enkla ord.

Konkretiserade mål för eleven

1- Vi  över på kurdiska alfabetet.

2- Vi skriver och målar bokstäver.allt detta igenom boken.

3-  Dialog- övning i små grupper.

5- Använda digitala verktyg.

6- Grupp arbeta.

Undervisning och arbetsmetoder

Hen kan

1- Uttala/skriva kurdiska bokstäver.

2- Läsa ord, enkla meningar och förstå innehållet.

3- Skriva korta meningar.

4- Återberätta muntligt.

 

Eleven har uppnått målen när...

Beskriv vad eleven behöver kunna för att uppnå målet/kunskapskravet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: