Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inre och yttre krafter 2020

Skapad 2020-08-13 13:55 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Jordens utseende har formats och formas fortfarande av inre krafter som t ex vulkanutbrott, jordbävningar. Dessa krafter samarbetar med de yttre krafterna som t ex vind och sol för att skapa de landsformer som jorden har. I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om detta.

Innehåll

Rogers mål med kursen

Du ska veta vilka inre krafter som påverkar jordskorpans utseende.

Du ska veta varför det sker jordbävningar.

Du ska kunna berätta hur jordbävningar och vulkanutbrott påverkar människan.

Du ska kunna vilka yttre krafter som finns och hur de påverkar naturen och människan.

Du ska kunna förklara och beskriva begreppet erosion.

För att nå målen kommer du att

Delta i föreläsningar.

Se filmer om jordytan.

Delta i diskussioner och svara på frågor.

Skriva en rapport/prov om jordens uppbyggnad samt inre och yttre krafter.

Vad och hur jag kommer att bedöma

Jag kommer att bedöma på vilken nivå du nått mina mål genom att läsa din rapport/prov (se bifogad kunskapsmatris)
samt genom ditt lektionsarbete.

 

Matriser

Ge
Matris Geografi inre och yttre krafter

Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Livsmiljöer
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap.
Begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet
Eleven för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: