Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem och ekosystemtjänster

Skapad 2020-08-13 13:50 i Magra skola Alingsås
Vad är biologi? Vad är en art? Vi arbetar med att förstå att allt i naturen hänger ihop. Vi lär om ekosystem, näringskedjor, näringsvävar, ekosystemtjänster samt fotosyntesen.
Grundskola 6 Biologi
Alla växter, djur och allt annat levande på jorden ingår i ekosystemet. Marken, luften, vattnet och allt annat som djur och växter använder för att leva är en del av ekosystemet. Vad är en näringskedja? Vad är en näringsväv? Vilka ekosystemtjänster finns det i naturen?

Innehåll

Arbetsområde:

Biologi

Ekologi

Konkretiserande mål:

Du ska kunna:

 • ge exempel på och beskriva hur en näringskedja och näringsväv är uppbyggd
 • förklara hur fotosyntesen fungerar.
 • ge exempel på och kunna berätta om hur några ekosystem fungerar.
 • förklara viktiga begrepp som t ex ekosystem, näringskedja, näringsväv, arter, organism.
 • kunna berätta om och beskriva några av alla ekosystemtjänster vi får från naturen
 • kunna berätta om hur pollineringen går till och hur viktigt den är för naturen
 • beskriva och ge exempel hur vi människor påverkas av naturen

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • förklara och visa hur fotosyntesen fungerar.
 • förklara hur en näringskedja och en näringsväv är uppbyggd.
 • använda dig av viktiga begrepp så som fotosyntes, energi, näringskedjor, näringsväv, ekosystem, ekosystemtjänster
 • förklara på vilket sätt pollinering är viktigt för oss och naturen
 • förklara människors påverkan av och på naturen.

Undervisning:

Vi kommer under pågående tema att:

 • titta på faktafilmer.
 • läsa faktatexter.
 • rita fotosyntesen, näringskedjor samt näringsväv och berätta för klasskamraterna om förloppet.
 • tillsammans diskutera och fundera över ekosystem, arter, näringskedjor, näringsvävar, ekosystemtjänster samt fotosyntesen.

Uppgifter

 • Bli en matdetektiv.

 • Bli en matdetektiv.

 • Berätta vad du kan..

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Matris ekosystem

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmåga att förklara växters fortplantning
Eleven kan med hjälp beskriva växternas fortplantning, använder få eller inga begrepp inom området.
Eleven kan beskriva växternas fortplantning, använder få begrepp inom området.
Eleven kan med säkerhet beskriva växternas fortplantning, använder ord och begrepp inom området på ett relevant sätt.
Förmågan att förklara hur ett ekosystem fungerar
Eleven kan med hjälp beskriva hur ett ekosystem fungerar, använder få eller inga begrepp inom området.
Eleven kan beskriva hur ett ekosystem fungerar och använder ett antal begrepp inom området.
Eleven kan med säkerhet beskriva hur ett ekosystem fungerar och använder olika begrepp som ingår inom området på ett relevant sätt.
Förmågan att förklara hur fotosyntesen fungerar
Eleven kan med hjälp beskriva hur fotosyntesen fungerar, använder få eller inga begrepp inom området.
Elevens kan beskriva hur fotosyntesen fungerar och använder ett antal begrepp inom området.
Eleven kan med säkerhet förklara hur fotosyntesen fungerar och använder olika begrepp som ingår inom området på ett relevant sätt.
Ny aspekt
Förmågan att förklara vad en ekosystemtjänst är för något
Elevs kan på ett enkelt sätt förklara vad en ekosytemtjänst är och nämna någon av dem
Eleven kan förklara vad vi har för ekosystemtjänster och förklara på ett enkelt sätt om någon av de tjänster som finns.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva vad vi har för ekosystemtjänster och förklara några av dessa tjänster, t ex pollinering.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: