Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget

Skapad 2020-08-13 13:57 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Historia
Det första världskriget var det största kriget dittills i historien. Aldrig hade ett krig varit så utbrett och aldrig hade så många människor dödats i ett och samma krig. Miljontals unga män dog på slagfälten och i skyttegravarna. Varför startade detta ohyggliga krig? Vad blev konsekvenserna? Detta är en av flera intressanta frågeställningar vi försöker besvara på detta arbetsområde.

Innehåll

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att eleverna ska få insikt i vad ett världskrig är och orsakerna och konsekvenserna till just första världskriget. Kända begrepp och personer från denna tid ska eleven vid slutet av arbetsområdet kunna väva in i sina resonemang och har övergripande kunskaper i krigsförloppet. 

Centralt innehåll

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med första världskriget under vecka 34, 35, 36 och sen avsluta med ett prov vecka 37. Vi ska gå igenom krigets orsaker, händelseförlopp och konsekvenser. Jag kommer hålla genomgångar, eleverna kommer få diskussionsuppgifter i par men även en del självständigt arbete såklart, bland annat med instuderingsfrågor.

Det kommer att bli ett eller två mindre tester kring krigets händelseförlopp och sedan avslutas området med ett större prov där uppgiften består i att resonera kring orsaker och konsekvenser av kriget. 

Ord och begrepp

Imperialism, nationalism, stormaktsförbund, trippelententen, trippelalliansen, kapprustning, kulspruta, stridsgas, Balkan, Svarta handen, Schlieffenplanen, offensiv, tvåfrontskrig, västfronten, östfronten, skyttegravar, flotta, ryska revolutionen, bolsjevism, Versaillesfreden och NF

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
kunskapskrav i historia - indelade i moment inkl F

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar,samt om Förintelsen och andra folkmord, som är...
Grundläggande kunskaper Enkla och till viss del underbyggda
Goda kunskaper Utvecklade och relativt väl underbyggda
Mycket goda kunskaper Väl utvecklade och väl underbyggda
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett... .
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: