Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati/diktatur + Så styrs Sverige ht20

Skapad 2020-08-13 13:49 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Samhällskunskap på grundläggande nivå för nyanlända elever som strävar efter betyg i samhällskunskap.
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Samhällskunskap
Vi ska diskutera begreppen demokrati och diktatur och titta närmare på hur Sverige styrs.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Vad begreppen demokrati och diktatur innebär.

Hur du kan påverka i en demokrati.

Hur Sverige styrs.

Hur val i Sverige går till. 

Lite om de olika partiernas politik.

Hur du framför en åsikt och argumenterar för den.

Kunskapskrav som bedöms:

Samhällskunskap:

 • Samhällsstrukturer
 • Använda begrepp
 • Påverka och påverkas
 • Värdera och uttrycka åsikter
 • Demokrati

Svenska som andraspråk:

 • Samtala och diskutera
 • Frågor, åsikter och argument

Examination:

Prov (tisdag 22/9)

Presentation av ett parti (i grupp)

Muntlig debatt om en politisk fråga

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh SvA
Demokrati/diktatur + Så styrs Sverige

Samhällskunskap

F
E
C
A
Samhällsstrukturer
Når inte kunskapskravet.
Du har grundläggande kunskaper om hur det politiska systemet i Sverige ser ut.
Du har goda kunskaper om hur det politiska systemet i Sverige ser ut.
Du har mycket goda kunskaper om hur det politiska systemet i Sverige ser ut.
Använda begrepp
Når inte kunskapskravet.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Påverka och påverkas
Når inte kunskapskravet.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Når inte kunskapskravet.
Du kan säga vad du tycker om några samhällsfrågor och till viss del förklara varför.
Du kan säga vad du tycker om några samhällsfrågor och förklara varför med relativt underbyggda resonemang.
Du kan säga vad du tycker om några samhällsfrågor och till viss del förklara varför med väl underbyggda resonemang.
Demokrati
Når inte kunskapskravet.
Du har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur det fungerar.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur det fungerar.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur det fungerar.

Svenska som andraspråk

F
E
C
A
Samtala och diskutera
Når ej kunskapskravet.
Du kan delta i en diskussion med ett enkelt men begripligt språk.
Du kan delta i en diskussion med ett fungerande språk och relativt utvecklat innehåll.
Du kan delta i en diskussion med ett välfungerande språk och ett utvecklat innehåll.
Frågor, åsikter och argument
Når ej kunskapskravet.
I diskussionen ställer du frågor och använder enkla argument.
I diskussionen ställer du frågor och använder utvecklade argument.
I diskussionen ställer du frågor och använder välutvecklade argument.
Språkliga strategier
Når ej kunskapskravet.
Du använder någon språklig strategi för att förstå och göra dig förstådd.
Du använder några språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du använder flera språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: