Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9

Skapad 2020-08-13 13:51 i Ljungviksskolan Lerum
Vi arbetar med geometriska objekt, omkrets, area, volym samt symmetri
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vi arbetar med geometriska objekt, omkrets, area, volym och volymenheter samt symmetri och likformighet

Innehåll

När området är avslutat skall du kunna

 • använda olika area- och volymenheter
 • beräkna omkrets av månghörningar och cirklar
 • beräkna begränsningsarean hos rätblock
 • beskriva rätblock, prismor och cylindrar och beräkna volymen för dessa kroppar
 • använda likformighet och se samband med skala
 • se spegel- och rotationssymmetri hos olika figurer

 

Du kommer också få möjlighet att lära dig mer om

 • pyramider, koner och klot
 • mantelyta

Vi kommer att arbeta med uppgifter på ClassRoom, i Formula, genomgångar, gruppdiskussioner och praktiska moment.

 

Redovisning och prov

Vi kommer att ha ett skriftligt prov på geometri vecka 41.
Läs på det centrala innehållet!
Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningsmatris matematik åk 9

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formulera och lösa problem
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan lösa olika problem på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan lösa olika problem på ett väl fungerande sätt.
Använda, analysera och se samband mellan begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dessa i vardagen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dessa i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och kan använda dessa i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder och beräkningar
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga (lämpliga) och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Redovisningar av beräkningar, frågeställningar och slutsatser
 • Ma
 • Ma
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder olika matematiska uttrycksformer (t. ex. formler) med viss anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan samtala om, i redovisningar och diskussioner, matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt (lämpligt) sätt och använder olika matematiska uttrycksformer (t. ex. formler) med förhållande vis god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan samtala om, i redovisningar och diskussioner, matematiska argument som för resonemanget framåt.
Eleven kan redogöra för tillvägagångsätt på ett ändamålsenligt (lämpligt) och effektivt sätt och använder olika matematiska uttrycksformer (t. ex. formler) med god anpassning till syfte och sammanhang. Eleven kan samtala om, i redovisningar och diskussioner, matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: