Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme åk 8D

Skapad 2020-08-13 14:02 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Densitet, tryck, värme, väder
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vad är skillnaden på värme och temperatur? På vilka sätt kan värme transporteras? Hur uppstår väder? Dessa är några frågor kommer du att kunna svara på efter detta moment.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Laborationer (planering, genomförande och utvärdering)
 • Arbeta med instuderingsfrågor och inlämningsuppgifter

Bedömning:

 • Inlämningsuppgifter
 • Planering av laboration/laborationsinstruktion
 • Genomförande och utvärdering av praktiska laborationer
 • Klassrumsdiskussioner

När arbetsområdet är avslutat ska du:

 • Känna till ett ämnes olika faser och hur dessa skiljer sig åt på partikelnivå
 • Veta vad de olika fasövergångarna kallas
 • Vad som menas med smältpunkt och kokpunkt
 • Veta att värme är en form av energi
 • Kunna förklara vad värmeutvidgning innebär och vad det beror på
 • Ge exempel på någon konsekvens av värmeutvidgning.
 • Förstå hur vätsketermometrar fungerar.
 • Veta på vilka tre sätt värme kan spridas.
 • Känna till skillnaden mellan temperatur och värme.
 • Känna till några olika temperaturskalor
 • Veta vad absoluta nollpunkten är
 • Känna till kopplingen mellan väder och värme.
 • Veta skillnaden mellan väder och klimat
 • Kunna skriva en egen laborationsplanering 
 • Använda dina kunskaper för att resonera och dra slutsatser i samband med exempelvis laborationer

Preliminär planering:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: