Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholmsmodellen Räven ht-20

Skapad 2020-08-13 14:02 i Förskolan Rubinen Östhammar
Förskola
I varje samling finns det en högläsningsbok, en ramsa och en aktivitet och svårighetsgraden blir högre för varje samling.

Innehåll

Bakgrund och syfte

Varför ska vi arbeta med det här?

Östhammars kommun har fått uppdraget att arbeta med Bornholmsmodellen som är ett verktyg till fonologisk medvetenhet samt att den lägger grunden till barnens läs, skriv och talinlärning. 

Lpfö-18 säger att vi ska ge barn förutsättningar att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka, lära, fantasi och föreställningsförmåga. Barnen ska få möjlighet att utveckla sitt intresse för bilder, berättelser och texter, ett nyanserat talspråk och ordförrådsamt förmåga att leka med ord, berätta och uttrycka tankar.

 

Mål

Vårt mål med Före Bornholmsmodellen är att barnen ska utveckla sin förmåga att lyssna och få ett intresse och önskan att aktivt delta i samlingar samt ge uttryck för sina egna uppfattningar. 

Utveckla sitt ordförråd, leka med och undersöka orden, ställa frågor, kommunicera med varandra.

Utveckla sitt intresse för bilder och texter samt tolka dessa.

 

Metod

Vad ska vi göra?

-Vi delar upp gruppen i mindre grupper och har Bornholmssamlingar varje vecka. I samlingen har vi högläsning, ramsor och sånger där vi uppmärksammar språket.

Hur ska vi göra?

- förskolan har arbetat fram språkpåsar som vi använder oss av i mindre grupper

- vi tar in sångerna och ramsorna samt böckerna i samlingarna och den fria leken så att alla barnen får möjlighet att ta del av dem

När, var, vem?

- tidsperspektiv, plats/situation, vem eller vilka barn och pedagoger.

 

Dokumentation

Vi dokumenterar för att kunna utvärdera utbildningen/undervisningen och synliggöra barnets utveckling och lärande.

Vad och hur ska vi dokumentera?

Vi dokumenterar vid utvalda tillfällen och visar på plats på förskolan på t ex vernissage,unikum, förskolans dag, föräldramöte osv.

Vem dokumenterar och när? 

Pedagoger på förskolan dokumenterar vid planering.

 

Analys och reflektion

Reflektionsfrågor som besvaras i rutan för analys och reflektion och inte här i planeringen.

Hur gjorde vi?

Hur blev det?

Vilket lärande såg vi?

Vad behöver ändras till nästa gång?

-        

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: