Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kurdiska HT 20 V(35-43)

Skapad 2020-08-13 14:32 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, Skriva och Tala

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

 

1-  Läsa olika texter.

2-  Lära sig urskilja texternas budskap.

3-  Att skriva meningar och korta texter.

4-  Att göra muntliga presentationer.

 

Undervisning och arbetsmetoder

1-  Läsa texter med högläsning.

2- Gå ge om svåra ord och begrepp, skriva dem på tavlan.           

3-  Frågor om texternas innehåll för att öka läsförståelse.

4- Att återberätta innehållet.

5- Att använda digitala verktyg.

Eleven har uppnått målen när.....

Hen kan

1-  Läsa texter och förstå innehållet.

2-  Skriva och måla om en text/saga.

3-  Återberätta.

4-  Jämföra uttal, grammatik och ordspråk med svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: