Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Trygghet avd Fyren

Skapad 2020-08-13 14:22 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att alla barn och vårdnadshavare alltid ska känna att det finns en vuxen närvarande som dom känner förtroende för.

Vi vill att barnen ska utvecklas till individer med tillit till sin egen förmåga.

Aktivitet:

Vi är närvarande pedagoger som är lyhörda utan att störa leken.

Vi gör aktiviteter som stärker gruppen och dom enskilda individerna som utflykter, samlingar, går till sporthallen.

Vi låter barnen vara delaktiga och får ta olika beslut, vi vill att barnen ska känna sig trygga att ta beslut och våga ta beslut utifrån deras egna behov och inte bara efter kompisen.

Vi strävar efter att upprätthålla ett gott samtalsklimat med alla barn och deras vårdnadshavare så att dom ska känna tillit till oss och känna sig välkomna.

Miljöer som lockar till lek och gemenskap.

När? Var? Hur? Varför?

Vi arbetar kontinuerligt men lägger stor fokus på terminens start. Detta är något som sker överallt där vi vistas både ute och inne.

Utflykter, samlingar och går till sporthallen, är alla aktiviteter som bidrar till gemenskap och tillhörighet. Vi ökar gruppkänslan där ingen är utanför genom dom olika aktiviteterna.

Att barnen får ta olika beslut och inte fattar beslut efter kompisarnas tycke. Detta för att skaffa sig en inre trygghet.

Miljöer som lockar till lek och gemenskap. Vi utgår från barnens intressen och tar fram material utefter det och utformar avdelningen utefter barnens intressen.

 

Resultat - hur blev det?

 

 

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: