Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system

Skapad 2020-08-13 14:40 i Lackarebäcksskolan Mölndals Stad
Tekniska system utifrån Utkik och programmet Välkommen till staden.
Grundskola 4 – 6 Teknik
För att vårt samhälle ska fungera behövs flera stora tekniska system. * Vad är ett tekniskt system? * Vilka komponenter kan finnas? * Hur skiljer sig dagens tekniska system från äldre system?

Innehåll

Du ska få:

Titta på filmer om tekniska system i programmet Välkommen till staden och rita ett flödesschema över vilka olika komponenter systemen har. 

Läsa om tekniska system.

Göra en schematisk bild över ett större tekniskt system och beskriva sambandet mellan de olika komponenterna.

 

 

Matriser

Tk
Tekniska system

F
e
c
a
Tekniska lösningar
Eleven behöver träna mer.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Dokumentera
Eleven behöver träna mer.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Förändring över tid, fördelar & nackdelar
Eleven behöver träna mer.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: