Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 - Argumenterande text

Skapad 2020-08-13 14:31 i Österänggymnasiet Kristianstad
Gymnasieskola Svenska
1

Matriser

Sve
Svenska 1 - Argumenterande text

Aspekter

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Innehåll och kritisk läsning
Aktiviteter Innehållslig komplexitet Bearbetning av textunderlag
Eleven uttrycker sin åsikt samt framför något argument. I sin text skiljer eleven på egna och andras tankar.
Eleven tar ställning och argumentationen är fyllig och fungerande. Källhänvisningen är infogad i texten.
Argumentationen är nyanserad och effektiv.
Disposition och sammanhang
Textbindning Inledning, avslutning Styckeindelning, styckemarkering Omfång
Texten är sammanhängande och begriplig, t.ex. genom referensbindning och enkla sammanhangssignaler. Omfånget är till viss del anpassat till situationen.
Texten är tydligt disponerad. Dessutom utmärks texten av minst två av följande kännetecken: Avancerade sammanhangssignaler Fungerande inledning och avslutning Rimlig styckeindelning och konsekvent markerade stycken.
Texten är väldisponerad genom följande kännetecken: God balans mellan olika delar Effektiv inledning och avslutning Rimlig styckeindelning och korrekt markerade stycken.
Språk och stil
Skriftspråksnormer Variation Välformulerat språk Situationsanpassning
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet, t.ex. i fråga om meningsbyggnad, stavning och skiljetecken.
Språket är varierat och delvis välformulerat. Stilen är anpassad till syftet, t.ex. genom tydliga åsiktsuttryck, retoriska frågor eller andra retoriska stilmedel.
Språket är välformulerat, även om någon mindre lyckad formulering kan förekomma. Stilen är väl anpassad till syftet, t.ex. genom variation av meningstyper eller slagkraftiga uttryck och uttrycksfulla formuleringar.
Helhetsbedömning
Textens innehåll och form är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations- situation.
Textens innehåll och form är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations- situation.
Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations- situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: