Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språket i fokus ht-20

Skapad 2020-08-13 14:36 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vi vill ge barnen på Grodan en språkstimulerande miljö. Östhammars kommun har även satsat på materialet Före Bornholmsmodellen som vi arbetar aktivt med.

Innehåll

Vi kommer medvetet arbeta med språket på olika sätt som sagor, berättande, gestaltning, tecken som stöd samt medvetna samtal. Vi har valt att fortsätta och utveckla arbetet med språket både tal och skriftspråk.

Mål

 • Att skapa språklig medvetenhet hos barnen samt utveckla och utmana
 • Att barnen lär sig empati, respekt och förståelse för andra genom sagoberättandet
 • Få känna lust och glädje i att lyssna, se, spela teater, leka - lära med alla sinnen
 • Främja det verbala språket
 • Skapa samtalstillfällen med hjälp av tecken som stöd samt pratkartor
 • Alla barn ska få samtalstid
 • Väcka deras nyfikenhet för det skrivna ordet

Hur?

Språket utifrån saga/berättelse/text

1. Medvetet välja ut en bok utifrån barnens intresse, behov, mognad, för att väcka barns nyfikenhet, få barnen att fundera och reflektera. Utifrån innehåll i texten och uppbyggnad.

2. Presentera boken och samtala om bilder.

3. Berätta sagan med hjälp av rekvisita (sagolåda, flano).

4. Läsa och samtala kring boken, flera gånger. 

5. Dramatisera. Pedagoger, alla tillsammans, vissa barn får roller.

6. Skriva om sagan/hitta på nya. 

7. Uppmuntra och ta vara på barnens egen reflektion/dokumentation utifrån sagan/texten.

8. Ta tillvara på och uppmuntra barnens skrivande och berättande.

 

TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation

Vi ha infört Veckans Tecken som vi presenterar varje tisdag under samlingen. Dessa tecken ska genomsyra och användas/repeteras hela dagen. Vi synliggör även saker och begrepp på avdelningen med hjälp av tecken på bilder.

Pratkartor

Vi har medvetet valt ut kartor med bilder/tecken som vi satt upp vid matborden. Detta för att kunna samtala om vad som ÄR, HAR HÄNT och vad som SKA SKE. 

Bornholmsmodellen

Vi arbetar med materialet ”Före Bornholmsmodellen” två dagar i veckan vid samlingen kl. 9.00, tisdag och onsdag. Vi delar barnen i tre olika grupper. Vi startar bornholmssamlingarna v. 40.

Sköldis/sommarpåse/barnets egen planering

Barnets egen berättelse och skrift utifrån ovanstående som dokumenteras på Grodan.

 

När?

- Under samlingarna varje dag ca. 9.00. Alla pedagoger har ansvar för samlingen vissa dagar.

- Läsvilan efter lunch

- Vid måltider

- Medvetna samtal under hela dagen

Dokumentation

Samtal med barnen. Filma och fota med iPaden.

Dokumentation på unikum för barn och föräldrar, dokumentera tillsammans med barnen

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: