Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan för sommaruppgift

Skapad 2020-08-13 14:42 i 224581 Förskolan Hovet Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barnen ska få berätta om sitt sommarord. De ska få uttrycka det genom olika estetiska uttryckssätt såsom musik/rytm, bild och dans. Vi ska leka med orden, undersöka, experimentera och översätta dessa till olika språk. Finns det någon gemensam nämnare i barnens ord? Alla dessa olika uttryck tillsammans skapar en vi-känsla som lägger grunden för en bra start på terminen.

Innehåll

·       VAD: (Innehåll) 

Vi organiserar oss så att barnen får arbeta med sina sommaruppgifter både i mindre och större grupp.
Vi skapar en gemensam yta, en samlingsvägg där barnens pedagogiska dokumentation inbjuder till samtal och möten och fördjupning kring deras valda minnen och ord. 
Vi lägger fokus på samtalet och lyssnandet, mötet mellan barnen och uppmuntrar till nyfikenhet av varandras olikheter.
Vi arbetar med litteracitet och leker med orden i skrift på olika sätt.
Vi erbjuder barnen flera olika praktisk-estetiska uttryckssätt där vi fördjupar oss i barnens valda ord, såsom bild och form, musik och rytmik, sång och dans.
Vi utgår från barnens intresse och kopplar samman förskolans arbete med hemmet genom barnens sommarminnen i form av valda ord.

 

 

·       VARFÖR? (Syfte)

Ett projekt att starta upp terminen med som samverkar med hemmet och utgår från barnens intresse och skapar gemenskap, trygghet och där varje barn får sin identitet bekräftad. 

Vi ser detta arbete som en gruppstärkande start på terminen och en möjlighet att ringa in deras intressen inför höstens kommande projektarbete och fördjupning.

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den […]” (lpfö-18, s. 13).

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära” (lpfä-18, s. 13).

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans” (lpfö-18, s. 14).

 

·       HUR? (Metod)  

Vi samlar barnen i tre mindre projektgrupper och alla ord är utskrivna och laminerade för att vara levande.

Vi samtalar och undersöker orden i den dagliga verksamheten tillsammans genom samtal och nyfikenhet.

Vi börjar med att samtala om orden, vad de betyder/står för, för varje barn och deras upplevelse. Samtalen dokumenteras och blir fortlöpande lärloggar i Skolplattformen.

Sedan kommer barnen få välja en plats på projektväggen där de får hänga upp sitt ord som blir en gemensam "vägg" och mötesplats.

Frågor som vi utgår ifrån är till exempel:

·             Vad har du för ord?

·             Vad betyder de för dig?

·             Hur känns ordet?

·             Hur kom du i kontakt med ordet? Hur mötte du ordet?

·             Kan du göra/visa ordet med kroppen?

·             Kan du känna på ordet?

·             Finns det något gemensamt med barnens ord? (Lika bokstäver, antal bokstäver i ordet, betydelse)

Vidare kommer barnen att få uttrycka sitt ord i bild, form, rörelse och rytm. De ska också få översätta ordet till olika språk. Orden ska vara levande och ett återkommande samtal under dagarna under första delen av terminen. 

 

·       VEM?

Alla barn på Kronan har ett eget ord som lyfts i mindre och större grupper.

Alla barn är med i en projektgrupp där arbetet med sommaruppgiften fördjupas.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: