Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 7D HT20

Skapad 2020-08-13 14:53 i Kvarnbyskolan Mölndals Stad
Planering med stöd av "Matematikboken XYZ"
Grundskola 7 Matematik
Här får du lära dig: - hur vårt talsystem är uppbyggt - uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform - samband mellan de olika sätten att uttrycka tal - utföra beräkningar med olika sorters tal - lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt - göra avrundningar - använda överslagsräkning - förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Innehåll

Genomförande

Vi kommer att starta med kapitlet om "Taluppfattning och tals användning" som vi arbetar med på tre olika nivåer. Näsa avsnitt kommer att handla om Algebra

Arbetet i klassrummet kommer att innehålla gemensamma genomgångar varje vecka, enskilt arbete, par och gruppövningar kommer att varieras under tiden.

Vi använder Matematikboken X och annat övningsmaterial som kompletterar bokens innehåll. Kompletterande material kommer att samlas i ett Classroom, där kommer även en veckoplanering att finnas.

Vi använder läxor (som innebär att avsnitten skall vara klara), diagnos och prov.

Bedömning

Bedömningen sker både muntligt och skriftligt.

Formativ bedömning med bland annat diagnoser till avsnitten.

Planering

Länk till aktuell planering

Planeringen finns också på klassens Classroom

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: