Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden och Vasa-tiden år 5

Skapad 2020-08-13 15:11 i Gantofta skola Helsingborg
Medeltiden och Vasa-tiden är tider då mycket lades till grund för hur vi lever idag. Kristendomen infördes och med den kom de traditioner som vi har kvar än idag. Det var även en tid då Europa förändrades och flera viktiga händelser skedde.
Grundskola 5 Religionskunskap Historia
Vi pratar om medeltiden och vasatiden.

Innehåll

Syfte + centralt innehåll

Vi kollar först vad du kan och kommer ihåg om:

FOLKET PÅ MEDELTIDEN

Du ska:

 

 • kunna namnge de olika stånden och veta vilka människor som ingick i de olika stånden 
 • veta vad en församling är 
 • känna till prästens uppgifter vid denna tid
 • veta varför kloster var så viktiga
 • veta vem den heliga Birgitta var och varför hon blivit känd 
 • veta vad fogdar var och vad de gjorde
 • känna till vad digerdöden var
 • veta vad fredlöshet var
 • veta hur jämställdheten var mellan kvinnor och män
 • veta hur det märktes att kyrkan och adeln hade mycket makt 

 

Därefter går vi vidare med:

KUNGARNA OCH KRIGEN

Du ska:
* veta hur kungarna försökte styra sina riken
* veta hur olika grupper slogs om makten i Sverige, de flesta tillhörande adeln
* veta hur bönder och bergsmän fick en större roll i maktkampen
* veta hur Sverige ibland var ett eget rike, ibland var danskt
* känna till de mest kända personerna i Sverige under medeltiden

VASA-TIDEN
* veta hur det gick till när Sverige blev ett självständigt land
* känna till hur kungen får större makt och att det bestäms att kungamakten ska ärvas från far till son.
* veta hur kungen blir kyrkans högste chef i de nordiska länderna och hur påven därmed förlorar sin makt över kyrkorna i norra Europa.

Så här arbetar vi

Vi kommer bland annat att arbeta med att:

- läsa faktatexter bl a i vårt läromedel Puls

- titta på filmer

- göra skriftliga uppgifter

- diskussioner i grupp

- muntlig presentationer

Bedömning

Din förmåga att:

 •  läsa och förstå faktatexter
 •  göra jämförelser mellan förr och nu
 •  kunna ovanstående mål
 •  skriva egna texter
 •  visa engagemang i ämnet

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Re
Medeltiden och Vasatiden matris

Osäker
Grundläggande kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Faktakunskaper
- hur folket levde på medeltiden - indelningen i samhällsklasser - Hansan - vilka som regerade under medeltiden, vasatiden - kristendomen och reformationen - andra kända personer - kända händelser
Du har godtagbara faktakunskaper om medeltiden och vasatiden.
Du har mer än godtagbara faktakunskaper om medeltiden och vasatiden.
Se orsaker och konsekvenser
- Förstå varför något hände och se hur detta har påverkat.
Du kan ge någon förklaring till varför händelser/förändringar uppstod samt hur detta påverkade.
Du kan redogöra för flera orsaker/konsekvenser till händelser och förändringar. Du förklarar detaljerat.
Samband och utvecklingslinjer
- Kunna göra jämförelser mellan hur det var på medeltiden - vasatiden - idag. Du kan resonera kring hur händelser har påverkat vårt liv idag.
Du kan göra någon enstaka jämförelse mellan tidsåldrarna samt beskriver på ett enkelt sätt hur händelser har påverkat vårt liv idag.
Du kan göra flera jämförelser mellan tidsåldrarna samt beskriver detaljerat hur händelser har påverkat vårt liv idag.
Begrepp
- Kunna förklara viktiga ord som handlar om medeltiden/vasatiden samt använda dem i dina resonemang.
Du kan förklara några relevanta begrepp samt använda dessa på ett enkelt sätt i dina resonemang.
Du kan förklara flera begrepp samt använda dessa på ett detaljerat och förklarande sätt i dina resonemang.
Källor
- Känna till vilka källor som finns, kunna använda dessa amt se trovärdigheten i dem.
Du kan redogöra för några enstaka källor och deras användningsområden samt pålitlighet.
Du kan redogöra för flera olika källor och deras användningsområden samt pålitlighet på ett detaljerat sätt.
Spår i historien
Vilka spår av historien finns i vår tid?
Du kan redogöra för något spår av historien som vi kan se i vår tid samt beskriver någon likhet och skillnad i framställningen av detta spår.
Du kan redogöra för flera spår av historien som vi ser i vår tid samt beskriver flera likheter och skillnader i framställningen av dessa spår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: