Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska pedagogisk planering HT20 V.36-45

Skapad 2020-08-13 14:51 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Vi kommer att arbeta med arbetsområde läsa och skriva , för att använda modersmålet som ett medel för språkutveckling och lärande.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven.

 • Läsa skönlitterära texter.
 • Återberätta i grupper.
 • Sammanfatta olika texter.
 • Översätta olika korta texter från modersmålet till svenska.

Undervisning och arbetsmetoder.

 • Vi ska arbeta med skönlitterära böcker.
 • Öva i grupper att återberätta och sammanfatta olika typer av texter.
 • Använda texter ur olika tidningar och översätta dem till svenska.

Eleven har uppnått målen när...

 • Hen kan läsa och skriva  olika skönlitterära texter.
 • Hen kan återberätta samt sammanfatta en text.
 • Hen kan översätta en frivillig text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: