Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Beta kapitel 5 åk 5

Skapad 2020-08-13 14:52 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 5 Matematik
Geometri (kap 5) Prefix, längdenheter (meter, km, mil), skala, vinklar, omkrets (vanligaste figurerna), area (vanligaste figurerna – ej cirkel).

Innehåll

Se syfte och centralt innehåll nedan från läroplanen.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar med frågeställningar, samtal i par eller helklass
 • Praktiska moment
 • Beräkningar som görs i boken
 • Problemlösning
 • Bedömning av problem 

Vi bedömer din förmåga att:

 

 • Att lösa problem
 • Använda rätt metod
 • Kunna och använda matematiska begrepp och beskriva dem
 • Att resonera - föra, följa och fördjupa matematiska resonemang
 • Att kommunicera hur du löser uppgifter, både skriftligt och muntligt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matematik matris åk 5-6, Lgr 11

Insats krävs
Godtagbar
Mer än godtagbara
Lösa problem med strategier och metoder
Problemlösning
Insats krävs
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet
Problemlösning
Insats krävs
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Kunna använda begrepp som t.ex. pensionssystemet, tiondel, procent, differens.
Insats krävs
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Kunna beskriva begrepp som t.ex. pensionssystemet, tiondel, procent, differens.
Insats krävs
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform och resonera om begreppens relation
Kunna växla t.ex. bråk till procent och decimaltal.
Insats krävs
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
Kunna använda sig av rätt metod vid beräkningar.
Insats krävs
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt
Samtala om och använda matematiska uttrycksformer
Insats krävs
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
Argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Insats krävs
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: