Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOMMARUPPGIFT

Skapad 2020-08-13 15:16 i 224591 Förskolan Spåret Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi ska synliggöra alla barn i gruppen på ett positivt sätt genom att starta terminen med att tillsammans arbeta med barnens sommaruppgift.

Innehåll

Vad:  - Vad ska planeras?

Vi ska synliggöra alla barn i gruppen på ett positivt sätt genom att starta terminen med att tillsammans arbeta med barnens sommaruppgift. Barnen får ta med sig en bild eller något som de tycker mycket om eller har stort intresse för. Det kan vara allt från något litet till något stort, en sak till en person, en plats eller något som ert barn har som favoritsyssla.

 

Varför – Vad är syftet? 

 

Sommaruppgiften kan binda samman hemmet och förskolan. Arbetet med sommaruppgiften kan bidra till att utveckla barnets språk och kommunikationsförmåga. Barnets intresse synliggörs i mötet med andra. Detta kan bli något som kan utvecklas till projektarbetet.

 

HUR? (Metod)

Hur – Hur ska vi organisera för utmaningarna?

Barnens bilder skrivs ut och vi ska göra Individuella intervjuer först.

Efter intervjun sätter vi upp bilderna och barnet kan visa upp sina bilder i större grupper.

Utifrån barnens intressen arbetar vi med skapande, gestaltning och rörelse i mindre grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: