Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Före Bornholmsmodellen

Skapad 2020-08-13 14:58 i Förskolan Skutan Östhammar
Förskola
Med stöd i materialet "Före Bornholmsmodellen" arbetar vi medvetet med att stimulera och utveckla barnens språk.

Innehåll

Bakgrund

På avdelningen arbetar vi aktivt med att stödja alla barn i deras språkutveckling. Barnen tycker mycket om ramsor och sånger. Vi tycker det är bra att ta tillvara på det intresset och vidareutveckla den språkliga förmågan. Vi vill också väcka barnens intresse för böcker, sagor, bilder och skriftspråk.

 

Syfte och mål

 • Att kunna lyssna, ta till sig och återberätta korta berättelser och sagor.
 • Arbeta medvetet och aktivt för att stimulera barnens språkutveckling och ordförråd.
 • Att kunna lyssna efter ord som rimmar och ordens stavelser.
 • Skapa ett intresse för bokstäver, ord och skriftspråk.

 

Metod

 • Varje språksamling inleds med ett upprop eller en namnsång där varje barn nämns vid namn. Själva samlingen kan bestå av t.ex. rim och ramsor, högläsning, mungymnastik, klappa stavelser mm.
 • Vi arbetar med "före Bornholmsmodellen" under hela läsåret.
 • Språksamlingen har vi en gång i veckan.
 • Appen ”Bornholmslek” finns på paddorna för barnen att jobba vidare med.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: