Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Integritetsplanering Grodan 20/21

Skapad 2020-08-13 15:00 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
Vi kommer arbeta med integritet och självkänsla under hela läsåret, hela verksamheten ska genomsyras.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

I Lpfö18 synliggörs integritet som ett nytt mål. Integritetsarbetet ska genomsyra hela vårat arbets-och förhållningssätt på Grodan.

SYFTE OCH MÅL

- Stärka barnens självkänsla, respektera sig själva och andra

- Att barnen ska kunna säga ifrån och lära sig lyssna på andra. I år lägger vi ännu mer vikt på att lyssna in andra, både språk och kroppspråk.

- Självständighetsträning. Äta själv, av-och påklädning, hygien i samråd med föräldrar. Vi tänker ”det kompetenta barnet”.

METOD

- Vi personal är medvetna om, synliggör och bekräftar barns känslor.

- Vi personal ska vara goda förebilder och respektera barnens vilja, exempelvis fråga om en vill kramas, respektera ett nej.

- Aktivt låna/söka böcker på biblioteket som synliggör integritet och självkänsla.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar med hjälp av iPaden, Unikum för både barn och vårdnadshavare. Dokumentation på väggar på avdelningen. Samtal med barnen både på unikum och väggar.

UTVÄRDERING, REFLEKTION OCH ANALYS

Kopplingar till läroplanen

  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: