Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2020-08-13 15:07 i Djupedalskolan Härryda
LPP för arbetsområde biologi år 8 HT17. Människokroppen.
Grundskola 8 Biologi
Din kropp är det viktigaste du har, hur ska du ta hand om den på bästa sätt? För att kunna ta välgrundade beslut kring din kropp måste du förstå hur den fungerar. DU är närmast din kropp och för att hålla hälsan länge måste du känna din kropp.

Innehåll

 

Så här ska vi arbeta

Dessa arbetssätt kommer vi att använda:

 • Genomgångar 
 • Läsa faktatexter
 • Övningsfrågor
 • Diskussioner av spännande områden
 • Genomföra laborationer/undersökningar
 • Skriva laborationsrapport
 • Se filmer
 • Programmera en interaktiv plansch i scratch.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Under arbetsområdet kommer du att bedömas under alla moment.

 • Diskussioner under lektioner
 • Genomförande av undersökningar
 • Laborationsrapport
 • Skriftligt prov 

Kunskapskrav

Se kunskapsmatris!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: