Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SH: lag och rätt

Skapad 2020-08-13 15:08 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Frågorna kring hur ett samhälle bör organiseras är många och åsikterna likaså. Vad som står klart är att ett samhälle inte kan fungera utan lagar och regler. Försök föreställa dig ett samhälle som saknar gemensamma lagar och regler. Skulle du vilja bo där? I det här momentet kommer du bland att få lära dig mer om det svenska rättssystemet, hur en domstol fungerar och utveckla din förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser av kriminalitet. Du kommer att få testa dina åsikter på andra och träna på att byta perspektiv.

Innehåll

INNEHÅLL

Under momentet kommer vi att besvara följande frågor: 

 • Vilka är våra grundlagar och varför är de viktiga för vår demokrati? 
 • Vad innebär det att Sverige är en rättsstat? 
 • Hur ser det svenska rättssystemet ut? Vilka olika aktörer ingår där? 
 • Hur ser kedjan ut från brott till påföljd? 
 • Hur fungerar en svensk domstol? 
 • Vilka olika orsaker till brott finns och hur kan man förebygga att brott begås? 
 • Vilka rättsliga påföljder har vi i Sverige? (Jämfört med andra länder - hur fungerar olika typer av påföljder?)
 • Vilka är några av de vanligaste brotten i Sverige? 

MÅL

Målet med arbetsområdet är att få förståelse för det svenska rättssystemet. Med hjälp av relevanta begrepp och modeller kan du analysera samhällsfrågor utifrån olika perspektiv där du beskriver samband och underbygger dina resonemang. 

MATERIAL

 • Utkik Samhällskunskap 7-9 kap. Lag och rätt s. 100 - 121.
 • Filmklipp från studi.se
 • Begreppslistor.
 • Fallbeskrivningar. 
 • Aktuella samhällsfrågor.
 • Artiklar från SO-rummet

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/lag-och-ratt

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/lag-och-ratt/rattegang-fran-brott-till-straff

https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/lag-och-ratt/brottslighet-och-kriminalvard

FRAMGÅNGSFAKTORER

 • Kom förberedd till lektion - alltså, kom i tid och ta med dig rätt material. 
 • Be om hjälp om du behöver (du kan säga till innan lektion, under lektion eller efter lektion). 
 • Häng med i nyhetsrapporteringen, så mycket du orkar och vill. 

BEDÖMNING

 • Delaktighet vid uppgifter på lektion. 
 • Examination/prov. 

VECKOPLANERING

Vecka

Lektioner

 

v. 36

Lektion 2:

Brott, organiserad brottslighet och brottsoffer” s. 105 – 107

Från brott till åtal https://app.studi.se/l/fraan-brott-till-aatal

Polis, åklagare och domstolen” s. 110-112.

Lektion 3:

Från brott till åtal forts. https://app.studi.se/l/fraan-brott-till-aatal

Polis, åklagare och domstolen” s. 110-112.

Att resonera – hur gör du? https://www.ur.se/orkaplugga/nyanserade-resonemang-och-komplexa-samband-i-samhallskunskap/

Resonera: bör vi ha hårdare straff i Sverige?  

 

v. 37

Lektion 1:

Resonera: bör vi ha hårdare straff i Sverige?  FORTSÄTTNING.

 

Individuellt eller i grupp: titta på filmerna och gör quizen.

I rättssalen https://app.studi.se/l/i-raettssalen

Rättegång https://app.studi.se/l/raettegaang

Dom faller https://app.studi.se/l/dom-faller

Om du är klar läs ”Domstolar” s. 113 – 114, plocka ut nyckelinformation och skriv en sammanfattning.

Lektion 2:

Påföljder” s. 115 – 118.

Uppgift: ”Skadeståndsskyldig i unga år” s. 119.

Extrauppgift: resonera och se samband: vilka påföljder har vi INTE i Sverige som finns i andra länder? Varför? Hur fungerar det?

 

Lektion 3:

Begreppsförståelse: förklara begreppen och vad de olika rollerna innebär.

Resonera och se samband: analys av samhällsfråga med hjälp av relevanta begrepp.

 

 

v. 38

Lektion 1:

Förberedelse rollspel (rättegång)

Lektion 2:

Rollspel

Lektion 3:

Repetition – från brott till påföljd. Gemensam genomgång.

 

v. 39

Lektion 1:

Plugga tillsammans.

Lektion 2:

Examination

Lektion 3:

Examination

 

Uppgifter

 • Begreppslista

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 9
 • Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  C 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  A 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Samhällskunskap Lag och rätt

Förmåga att analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. Förmåga att reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

Grundläggande kunskaper
God kunskaper
Mycket goda kunskaper
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Förmåga att analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv. Förmåga att uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.

Grundläggande kunskaper
God kunskaper
Mycket goda kunskaper
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: