👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion för åk 6 - Världsreligionerna

Skapad 2020-08-13 15:27 i Parkskolan Norrtälje
Planering för arbetsområdet Världsreligionerna i religion.
Grundskola 6 Religionskunskap
Du får lära dig om världsreligionerna, med fördjupning i hinduism och buddhism.

Innehåll

Världsreligionerna

1. Världsreligionerna

- De fem största världsreligionerna med betoning på hinduism och buddhism

- Ursprung

- Traditioner och ritualer

- Utbredning i världen

- Likheter och skillnader

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa texter och se filmer som berör arbetsområdet. Du får delta i diskussioner och muntliga genomgångar, samt arbeta självständigt med olika uppgifter.

5. Bedömning

Läraren bedömer löpande ditt arbete under lektionerna, hur väl du utför dina uppgifter och ditt deltagande i diskussioner och genomgångar. Du kommer att få visa att du lärt dig det som krävs om de världsreligionerna genom en skriftlig kunskapskontroll. Du kommer att få skriva ett fördjupningsarbete.

6. Kunskapskrav

- Du skall känna till ursprung och bakgrund till de olika religionerna.

- Du skall känna till var i världen religionerna förekommer.

- Du skall känna igen föremål och symboler som kännetecknar de religionerna.

- Du skall vara bekant med de viktigaste ritualerna och traditionerna i religionerna.

- Du skall kunna jämföra de olika religionerna och peka ut likheter och skillnader i utövande och trospunkter.

7. Bedömningsmatris

Se nedan

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6

Matriser

Re
Världsreligionerna

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Heliga platser och rum
- Beskriva vad som finns i en kyrka och vad olika föremål används till. - Bekant med begrepp såsom sabbat, kippa, rabbin, kosher. - Känna till islams 5 grundpelare.
 • Re  E 6
Du har grundläggande kunskaper om några heliga rum, platser och ritualer.
Du har goda kunskaper om några heliga rum, platser och ritualer.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga rum, platser och ritualer.
Religion och samhället
- Redogöra för vilka högtider man firar inom de olika Religionerna, samt hur de firas. - Redogöra hur religionerna och samhällena samspelar.
 • Re  E 6
Du kan redogöra för några högtider och traditioner och redogöra enkla beskrivningar om vilka spår av religionerna man kan se i olika samhällen.
Du kan redogöra för några högtider och traditioner och redogöra utvecklade beskrivningar om vilka spår av religionerna man kan se i olika samhällen.
Du kan redogöra för några högtider och traditioner och redogöra välutvecklade beskrivningar om vilka spår av religionerna man kan se i olika samhällen.
Söka info om religoner
- Använda bilder som källor för att känna igen en synagoga, judiska symboler och religösa uttryck. - Använda bilder som källor för att känna igen en moské, koranen och religösa uttryck
 • Re  E 6
Du kan söka information om religoner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information om religoner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan söka information om religoner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt.
Resonemangsförmåga
- Visa på likheter och skillnader mellan de Abrahamitiska religionerna, såsom texter, viktiga personer, gudstro, bön och levnadsregler.
 • Re  E 6
 • Re  E 6
Du kan föra enkla resonemang om skillnader och likheter mellan några religioner.
Du kan föra utvecklade resonemang om skillnader och likheter mellan några religioner.
Du kan föra välutvecklade resonemang om skillnader och likheter mellan några religioner.
Samband mellan uttryck och tankegångar.
- Ceremonier och ritualer och vilken påverkan de har på vardagsliv och religiösa uttryck.
 • Re  E 6
Du visar att du kan göra enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar att du kan göra utvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du visar att du kan göra välutvecklade samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
- Den religiösa trons inverkan på och betydelse för samhället och enskilda personers livsstil
 • Re  E 6
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.